Virginia City

gameProvider

Virginia City

Kombinationen mellem flerliniespil og de enkelte features såsom Diamantspil og Silver Queen Saloon gør Virginia City til en enestående automat - lige noget for den garvede stamspiller. De spiller gerne i timevis for at nå det øjeblik, hvor muligheden byder sig, og den store gevinst er hjemme.

Hvis du har linier og vinder "valgfrit spil", bør du vælge "Diamantspillet".    

Virginia City byder på

Spilleautomaten Virginia City er udviklet af Compu-Game A/S. Max gevinst 1200 pr. træk.

Virginia City har 3 stk. valser og valsebåndene ser således ud:

På hver valse er påsat 6 dobbeltsymboler; 6 terninger (med øjnene 1-6) til brug i Silver Queen Saloon spillet samt i Nudgebonus spillet.


Generelt om Virginia City

Spilleautomaten Virginia City er udviklet af Compu-Game A/S. Max gevinst 1200 pr. træk.

Virginia City har 3 stk. valser og valsebåndene ser således ud:

På hver valse er påsat 6 dobbeltsymboler; 6 terninger (med øjnene 1-6) til brug i Silver Queen Saloon spillet samt i Nudgebonus spillet.

 

Grundspillet

Grundspillet består af tre valser med hver 24 symboler.

Den ordinære gevinsttavlen ser således ud

 

Gevinstbonus

Ud for gevinsterne 3 x Blomme, 3 x Klokke, 3 x Melon og 3 x SingleBar i den ordinære gevinsttavle findes 3 pile for hver symbol, samt en stor fælles pil. Hver gang der opnås 3 ens af disse symboler på valserne, tændes en pil ud for det pågældende symbol. Når alle tre pile er tændte og 3 ens af dette symbol opnås fjerde gang, tændes den store pil og der gives et Gameflash. Herefter slukkes de tre pile ud for det pågældende symbol, (men ikke de andre) og der startes forfra.

 

TripleBar

Opnås 3 x TripleBar på valserne flasher lyset mellem 4 felter og standser i ét af dem, hvorefter den pågældende gevinst gives. Er gevinsten Jackpot gives mellem 40 og 60 Jackpot spil.

 

Valgfrit spil

Opnås 3 x Pistol på valserne gives Valgfrit spil, hvor der med hold knapperne kan vælges mellem 1) Guldmine spillet, 2) Silver Queen Saloon og 3) Diamant spillet.

 

Guldminespil

3 x Minevogn på valserne udløser Guldminespil i 10 spil. Spillet kan også vælges via Valgfrit spil.

Spillet består af en guldmine med 3 "ringe" med gevinster som vist ovenfor. Når spillet er aktivt vil en Guldklump på valse 2 aktivere spillet.


Ved aktivering løber lyset rundt i den yderste ring og standser i ét af felterne. Standses der i et gevinstfelt gives gevinsten. Standses der i en pil springes der til næste ring, hvor gevinsterne er større. Her fortsætter lyset rundt og standser i ét af felterne. Standses der igen på en pil fortsættes der i ring 3, og standses der også her på en pil når man ind i guldminens centrum, hvilket giver Jackpot Chance, med mulighed for at vinde 40-60 Jackpot spil eller ét Super spil. Så længe spillet er aktivt fortsættes der, ved hvert nyt spil, i den ring man nåede til i forrige spil.

Er Flerliniespillet aktivt sammen med Guldminespillet gives der en tur i guldminen for hver guldklump der findes på de aktive linier. Opnås Jackpot afvikles denne straks og eventuelle resterende spil i Guldminespillet afsluttes.

 

Silver Queen Saloon

3 x Svingdør på valserne udløser Silver Queen Saloon spil i 10 spil. Spillet kan også vælges via Valgfrit spil.

Spillet består af 24 fortløbende felter nummereret 1-24 med ovenstående gevinster. Mens spillet er aktivt steppes der frem i felterne med summen af eventuelle terninger på valserne i samtlige aktive linier (se Flerliniespillet). Steppes der længere end til felt 24 fortsættes der forfra med felt 1. Herefter gives en eventuel gevinst bestemt af hvilket felt der standses på.
Felterne med Spillekort giver ingen gevinst i sig selv, men rammes 3 kort i træk gives Gameflash. Det samme gælder for Silver Queen damen, hvor 3 af disse i træk giver Valgfrit spil.

 

Diamantspil

3 x Cowboyhat på valserne udløser Diamantspil i 12 spil. Spillet kan også vælges via Valgfrit spil.

Spillet består af en lodret søjle med 10 felter som alle er slukket når spillet startes. Mens spillet er aktivt steppes der et felt op for hver diamant der findes på valse 3 i en vilkårlig aktiv linie (se Flerliniespillet). Ved hvert step gives den pågældende gevinst.

Har man opnået det 8. felt (Ekstra), vil der i de resterende spil, flashes mellem de 2 sidste felter mens valserne kører, for til sidst at standse i ét af dem. Lander valse 3 samtidig på en diamant, gives den pågældende gevinst. Er dette felt 9 gives et Super spil. Standses der på felt 10 gives Super chance i 40-60 spil, hvor en triplebar på centerlinien giver et Super spil. Vindes Super chance slettes eventuelle resterende spil i Diamantspillet.

NB. Vindes Super Chance, starter spillet med at nedtælle antal spil med det samme og venter ikke indtil første Grønne Bar.

 

Gameflash

Spillet vindes: Ved 3 x Sheriffstjerne på valserne. Når den store pil tændes i Gevinstbonus. I Silver Queen Saloon.

Spillet består af en lodret søjle med 11 felter indeholdende ovenstående gevinster. Når spillet aktiveres flasher lyset op og ned i søjlen og standser i ét af felterne, hvorefter den pågældende gevinst gives.

 

Superhold

Spillet vindes i Gameflash.

Når spillet vindes gives mulighed for hold efter hold i de efterfølgende 20 spil. Det er dog ikke muligt at holde på en gevinst.

Automatisk gevinst
Spillet vindes i Gameflash eller i Silver Queen Saloon.

Når spillet aktiveres stepper valserne frem til 3 ens symboler fra den ordinære gevinsttavle. Der vælges dog kun mellem symboler fra Citron (gevinst 10) til Klokker (gevinst 40).

Stop et symbol
Spillet vindes i Gameflash.

Når spillet aktiveres flasher lyset mellem de synlige symboler på valserne. Spilleren skal nu trykke på start, hvorved lyset standser på et symbol på en af valserne. Denne valse stepper nu så symbolet står på centerlinien (hvis det ikke allerede er der), hvorefter de 2 øvrige valser kører frem til samme symbol, og gevinsten gives.

 

Flerliniespil

Spillet vindes i Gameflash.

Ved siden af valserne sidder 5 pile som hver angiver en valselinie.

Linie 1 er centerlinien.
Linie 2 er linien under centerlinien.
Linie 3 er linien over centerlinien.
Linie 4 går diagonalt fra pilen op til modsatte øverste hjørne.
Linie 5 går diagonalt fra pilen ned til modsatte nederste hjørne.

Når spillet aktiveres flasher lyset mellem de 5 pile og standser i 2 eller 3 af dem, afhængigt af om der er vundet 2 eller 3 linier. De pågældende linier vil herefter være aktive i de næste angivne antal spil (50 spil). Centerlinien vil dog altid være den ene af linierne, da den altid skal være aktiv. Når en linie er aktiv vil enhver gevinstkombination på denne linie udløse en gevinst.

Flerliniespillet kan være aktiv sammen med alle øvrige features. Dvs. at hvis f.eks. Guldminespillet eller Diamantspillet er aktivt, vil samtlige henholdsvis guldklumper og diamanter på de aktive linier udløse et spil.

Har man vundet f.eks. 2 linier og vinder 2 linier igen, lægges 50 spil oven i det antal spil man har tilbage på de samme linier. Har man vundet 2 linier og herefter vinder 3 linier, får man derimod alle 5 linier så længe man har spil tilbage i 2 linie spillet, og herefter 3 linier så længe dette spil er aktivt. Vindes 3 linier først gælder samme regler.

 

Nudge

Spillet vindes i Gameflash, i Nudgebonus samt i Silver Queen Saloon. Nudge vindes som 2, 3 eller 4 Nudge, eller som 2, 3, 4 eller 6 Nudge Direkte.

Ved Bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge:
Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge:
Tryk Valse 1, 2 eller 3 for at vælge valse. Tryk Op eller Ned for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at gemme de vundne Nudge. Max 20.

 

Direkte Nudge

Disse kan ikke gemmes i Nudge Banken og skal derfor afvikles med det samme.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

 

Automatisk Nudge:

Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge:

Tryk Valse 1, 2 eller 3 for at vælge valse. Tryk Op eller Ned for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at fortsætte.

Nudgebonus

Spillet er aktivt hele tiden.

Spillet består af 3 søjler, en søjle for hver valse, med hver 6 felter forestillende 6 terninger med øjnene 1-6. Til venstre for hver vandrette række findes en pil. Når der opnås en 1'er terning på en eller flere valser, tænder automaten samtidig lys i den tilsvarende 1'er terning i Nudgebonus spillet. Når alle tre 1'ere er tændte, tændes lys i pilen ud for 1'er rækken, og der kan fortsættes med at samle 2'er terninger.

Når alle tre 6'er terninger er opnået tændes den sidste pil, og lyset flasher mellem 4 forskellige Nudge gevinstfelter og standser på ét af dem. Herefter startes Nudge direkte med det givne antal Nudge, hvorefter Nudgebonus spillet starter forfra med at samle 1'er terninger. I Nudgebonus spillet kan der vindes "Nudge til gevinst". Her gives et ubegrænset antal nudge. Spillet stopper først når spilleren trykker OK.

 

Jackpot Chance

Spillet vindes i Guldmine spillet eller i Silver Queen Saloon.

Når spillet vindes flasher lyset mellem Jackpot feltet og Topspillets navnefelter Bonus, Ekstra og Super. Standses der på Jackpot feltet gives mellem 40 og 60 Jackpot spil. Standses der på Topspil gives ét Topspil. Vindes Jackpot Chance i Guldminespillet flashes der kun mellem Jackpot og Super, og topspilsgevinsten vil således altid være ét Super spil.

 

Jackpot

Jackpot spil kan opnås i følgende situationer:
Ved 3 x TripleBar.
Via. Jackpotchance vundet i Guldminespil.
Via. Jackpotchance vundet i Silver Queen Saloon.

Ved aktivering vil Jackpot spillet være aktivt i de efterfølgende mellem 40 og 60 spil. Så længe Jackpot spillet er aktivt vil en Triplebar på centerlinien på én af valserne betyde, at lyset løber rundt imellem gevinstfelterne og standser i ét af dem, hvorefter gevinsten gives.
Antal spil tælles først ned, efter den første Grønne Bar er opnået Jackpot spillet afvikles altid straks når det vindes, hvorfor den udløsende feature afbrydes og eventuelle resterende spil slettes. Så længe spillet er aktivt gemmes alle øvrige features. Dog samles der stadig terninger i Nudgebonus spillet, samt pile i Gevinstbonus spillet.

 

Topspil

Topspillet opnås i følgende situationer:
Via. Gameflash.
Via. Guldminespil.
Via. Silver Queen Saloon.
Via. Diamantspil.

Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder (se nedenfor). Vindes Topspil flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem. Herefter flasher lyset frem og tilbage mellem gevinsterne i den pågældende række indtil der standses på én af dem og gevinsten udbetales. De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet.

 

Features generelt

Featureafvikling:
Flerliniespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features. Ligeledes afvikles Gameflash, Nudge samt alle øvrige features, som ikke kører over flere spil, altid når de vindes; dog ikke under Jackpot og SuperChance spil. For at begrænse muligheden for at gevinstsummen overstiger 1200, gemmes Bonus, Ekstra og Super vundet i Gameflash hvis den opnåede gevinst i indeværende spil allerede overstiger 600.
Ligeledes gemmes Nudge, Citron-Klokke samt Stop Et Symbol vundet i Gameflash hvis den opnåede gevinst i indeværende spil allerede overstiger 1000.

Hold:
Der foretages ikke autohold, sålænge en feature er aktiv. Under Guldminespil foretages dog autohold på to ens på valse 1 og 3, idet guldklumperne kun findes på valse 2. Ligeledes under Diamantspil, hvor der foretages autohold på valse 1 og 2. Det er dog altid muligt at holde manuelt, sålænge der ikke er opnået gevinst. Er Nudge spillet aktiveret uden at dette har givet gevinst, kan der dog foretages hold selvom der tidligere i indeværende spil er opnået gevinst. Med gevinst menes kreditter eller aktivering af en feature.

Jackpot:
Når Jackpot vindes, afbrydes en eventuel udløsende feature, og så længe Jackpot spillet er aktivt gemmes alle øvrige features. Dog opdateres gevinstbonus samt Nudgebonus og liniespil forbliver aktivt.

 

avatar

SENESTE VINDERE

Virginia City

sloevfisken

27 nov 2021 - 03:06

1.700,00 kr.

jesnielsen

26 nov 2021 - 23:59

1.715,00 kr.

Erikhede

26 nov 2021 - 21:55

1.661,50 kr.

sloevfisken

26 nov 2021 - 21:34

1.700,00 kr.

taita777

26 nov 2021 - 20:47

350,00 kr.

bali29

26 nov 2021 - 18:06

408,00 kr.

deniz666

26 nov 2021 - 17:35

316,00 kr.

Kurtedb

26 nov 2021 - 10:00

1.906,00 kr.

Tiboy222

26 nov 2021 - 08:40

740,00 kr.

Bentsen

26 nov 2021 - 04:20

1.634,50 kr.

Maybay365

26 nov 2021 - 03:50

662,75 kr.

preben alstrøm

26 nov 2021 - 02:16

1.073,00 kr.

preben alstrøm

26 nov 2021 - 01:24

1.340,00 kr.

preben alstrøm

26 nov 2021 - 01:07

1.158,00 kr.

edvindk

26 nov 2021 - 00:34

930,25 kr.

Tiboy222

25 nov 2021 - 22:53

1.309,50 kr.

gambiapigen

25 nov 2021 - 20:41

1.845,00 kr.

preben alstrøm

25 nov 2021 - 20:05

2.594,00 kr.

svaage

25 nov 2021 - 16:11

862,00 kr.

tudor1234

25 nov 2021 - 10:49

304,75 kr.

SAMLET GEVINSTER OVER 500 kr.

75.562.299,00 kr.

Loading ...