Spillerinfo


Vilkår

Generelle vilkår for brug af onlinespil på Spillehallen.dk


Gældende fra: 02.10.2017 Version: 1.5.0

 
Indledning
Nedenstående generelle vilkår er gældende for de brugere, der ønsker at oprette en profil på Spillestedet.

Hjemmesiden ejes og drives af Spillehallen.dk ApS, som har en dansk spillelicens, der giver tilladelse til udbud af spil i Danmark og Grønland. Licensen er udstedt af Spillemyndigheden (i det følgende kaldes Spillehallen.dk ApS for Spillehallen.dk).

Ud over disse beskrevne vilkår gælder også de til enhver tid gældende spilleregler for alle spillene på Spillestedet. Spillereglerne kan ses på Spillestedet, hvor også de begrænsninger, der måtte følge af disse bestemmelser, er beskrevet. Ved oprettelse af en spilkonto på spillestedets hjemmeside indgår brugeren kontrakt med Spillestedet på de vilkår, der følger af nærværende bestemmelser. 

Spillestedet forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt vi ændrer de af brugeren accepterede vilkår, vil Spillestedet orientere om dette.

1. Identitet og adgangskode
Registrering som bruger hos Spillestedet kan kun foretages af en person, som

- har dansk eller grønlandsk CPR-nummer,
- er fyldt 18 år,
- har dansk eller grønlandsk bopælsadresse.


Det er brugerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medføre suspension og udelukkelse. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at brugeren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke kan overføres til brugerens NemKonto.  

Hvis der sker ændringer i de oplysninger, brugeren har afgivet i forbindelse med registreringen på Spillestedet, herunder ændring af brugerens telefonnummer eller mailadresse, er brugeren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via Spillestedet eller at kontakte vores kundecenter. Det er brugerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.

Spillestedet indhenter ved verifikation af en spilkonto informationer til verifikation af opretterens identitet, herunder CPR-nummer, navn og adresse. Informationen får Spillestedet verificeret via det Centrale Personregister. Spillestedet forbeholder sig ret til at korrigere de af brugeren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af brugeren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. Såfremt der er betydelige forskelligheder i angivne oplysninger og oplysningerne fra CPR-registret, vil brugeren blive pålagt en ekstra dokumentation af sin adresse.

Under verifikation af en spilkonto skal brugeren anvende sit NemID brugernavn og sit NemID kodeord. Brugeren skal udover sit brugernavn og sit kodeord også benytte sit eget unikke nøglekort fra NemID for at kunne tilgå sin spilkonto på Spillestedet. Det er dog muligt at oprette en midlertidig konto samt logge på en Tablet/smartphone uden NemID. Under oprettelsen vælger brugeren et alias, som ikke kan ændres. Dette alias er unikt og må ikke være af upassende eller stødende karakter. Spillestedet forbeholder sig retten til enhver tid at ændre en brugers alias eller udelukke brugeren, såfremt disse regler ikke er overholdt.

I forbindelse med registrering, skal opretteren oplyse Spillestedet om det tilsigtede spilleomfang.

Indtil ovenstående oplysninger i forbindelse med en oprettelse er kontrolleret og verificeret af Spillestedet, kan der alene åbnes en midlertidig konto. Hvis opretteren er registreret i ROFUS (registret for selvudelukkede brugere), vil dette dog ikke være muligt. Det er ikke muligt at udbetale midler fra en midlertidig konto, og indbetalingsgrænsen er maks. 10.000 kr. på en sådan konto. Såfremt de afgivne oplysninger ikke er korrekte i forbindelse med oprettelsen, eller der på opfordring fra Spillestedet inden for 1 måned ikke er fremsendt den fornødne dokumentation, så opretterens oplysninger kan verificeres, vil den midlertidige konto blive lukket.

Brugeren er forpligtet til at opbevare og anvende sit NemID brugernavn, sin personlige NemID adgangskode samt sit NemID nøglekort på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende brugernavn og personlig adgangskode.

Brugeren er forpligtet til straks at underrette Spillestedet, hvis brugeren opdager eller får mistanke om, at andre kender eller anvender brugernavn, adgangskode og/eller personligt nøglekort.

Brugeren bekræfter ved sin accept af vilkårene, at denne ved oprettelsen af dennes profil på Spillestedet alene handler på egne vegne og ikke vil overlade brugen af sin profil til tredjemand.

Spillestedet forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre brugerens profil på Spillestedet.

2. Behandling af personlige oplysninger
Ved brugerens accept af vilkårene samtykker brugeren til, at Spillestedet indhenter persondata om brugeren med henblik på verifikation af dennes identitet. Disse persondata kan omfatte brugerens navn, adresse, alder, e-mail adresse, betalingskortsoplysninger, spilhistorik samt IP adresse.

De oplysninger, brugeren skal afgive til Spillestedet ved oprettelsen, er lovpligtige oplysninger, som vi er pålagt at kræve i forbindelse med oprettelse af en spilkonto på Spillestedet. Oplysningerne er nødvendige for oprettelse af brugerens spilkonto, identitetsbekræftelse og gennemførelse af spil samt for indbetalinger og overførsel af gevinster.

Spillestedet og vores partnere er forpligtet til at behandle de oplysninger, som brugeren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt - herunder også oplysninger om brugerens spilleadfærd. Oplysningerne vil være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere ved Spillestedet, som alle ved ansættelse har underskrevet en tavshedspligt.

Alle personer ansat ved Spillestedet skriver ved ansættelse under på en tavshedspligt i forhold til alle brugeres data.

Personoplysninger vil med nedenstående undtagelse alene blive behandlet af Spillestedet og vores partnere i relation til forholdet mellem brugeren og Spillestedet. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra brugeren.

I forhold til bekendtgørelsen for onlinekasino udstedt af Spillemyndigheden, er der forhold, vi er pålagt af Spillemyndigheden for at sikre, at vi driver vores virksomhed forsvarligt. I forbindelse med disse regler kan Spillemyndigheden kræve oplysninger om enkelte brugere. Kun i forbindelse med disse undersøgelser vil andre end førnævnte få indsigt i brugerens data.

Spillestedet opbevarer brugerens data indtil 5 år efter ophør af brugerens profil. Dette er et lovkrav.

Spillestedet passer som dataansvarlig godt på brugerens oplysninger. Derfor kan brugeren roligt og sikkert indtaste sine personlige oplysninger på Spillestedet hjemmeside. Som registreret hos Spillestedet, har man altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Brugeren har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende. Disse rettigheder har man efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kundecenter via mail. 


3. Spærring
Spillestedet kan til enhver tid og uden varsel spærre brugerens profil. Sker dette, vil brugeren ikke kunne tilgå sin spilkonto, men vil altid kunne få alle ønskede oplysninger om sin spilkonto udleveret af kundesupporten.

En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt brugeren har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin profil eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår over for Spillestedet.

Spillestedet kan endvidere spærre brugerens profil, såfremt brugerens spillemønster - efter Spillestedet 's vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres brugeren på forhånd om en spærring.

Spillestedet kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af brugerens profil, såfremt Spillestedet finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Spærringen af brugerens profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede. Spillestedet er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

4. Ansvar
Brugeren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis brugeren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved brugerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis brugeren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden, fordi brugeren ikke har opbevaret denne på en forsvarlig og sikker måde.

Såfremt brugeren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget spil fra brugerens profil, skal brugeren rette henvendelse til Spillestedet hurtigst muligt. Når spærringen af brugerens profil er bekræftet af Spillestedet, er brugeren ikke længere ansvarlig for misbrug af brugerens profil.

Spillestedet er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Spillestedet 's systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres.

Spillestedet er ikke forpligtet til at udbetale eventuelle gevinster, hvis brugeren på ulovlig vis har opnået gevinsten via manipulation eller ulovlig indtrængen eller lignende. Samtidig forbeholder Spillestedet sig også retten til ikke at udbetale gevinster, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren.

5. Betalingssystem
Når brugeren er logget på Spillestedet, er man samtidig logget på betalingssystemet, hvor brugeren kan foretage en ind- og udbetaling, såfremt man har et gyldigt betalingskort, der er verificeret med 3D Secure, som er en sikkerhedsstandard for betaling med internationale kort på internettet.

Minimum indbetaling er 100 kr.
Minimum udbetaling er 200 kr.

Såfremt kundecenter bliver kontaktet, kan et evt. indestående beløb på spilkontoen til enhver tid blive udbetalt til kundens NemKonto.  

Det er muligt at indbetale med følgende betalingskort:

• Dankort
• VISA-Dankort
• VISA
• VISA-Elektron
• Mastercard
• Mastercard Debit
• Maestro

Der er ingen gebyrer på transaktioner. Der er ikke automatisk genoptankning.


6. Spilkonto
Når brugeren har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, kan brugeren påbegynde sit spil på Spillestedet. Hvis der ved den opfølgende bekræftelse af brugerens adresse eller lignende opstår uoverensstemmelser med det - af brugerens først oplyste - henvises til tidligere nævnte regler.

Brugeren skal overføre penge til sin spilkonto, før det er muligt at spille på spilleautomaterne på Spillestedet (medmindre der står et bonusbeløb på spilkontoen i forbindelse med oprettelsen). Alle ønskede udbetalinger fra spilkontoen vil blive overført til brugerens NemKonto. Indestående på spilkontoen optjener ikke renter.

Spillestedet har bl.a. fastsat et maksimum for overførslen af beløb til brugerens spilkonto. Samtlige beløbsgrænser fremgår af punkt 7. Disse beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Spillestedet.

Brugeren er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt.

Ud- og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter posteringen har fundet sted. Brugeren skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Spillestedet pr. post eller e-mail. Undlader brugeren dette, fortaber brugeren retten til at gøre eventuelle krav gældende over for Spillestedet.

Overførsel fra brugerens bankkonto (eventuelt ved brug af kreditkort) og spilkonto kan af Spillestedet pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå tydeligt inden endelig godkendelse af alle transaktioner.

Håndtering af midler på spilkonti, der ikke længere er i brug, administreres således;

Suspenderede spilkonti: Midler på en suspenderet spilkonto udbetales ikke, imens den pågældende sag undersøges. Spillestedet bestræber sig på at færdiggøre alle undersøgelser inden for 10 arbejdsdage.

Selvudelukkede brugeres spilkonti: Ved endelig udelukkelse ved Spillestedet vil brugerens midler blive overført senest 5 arbejdsdage fra udelukkelsen.

Spilkonti med ufærdige spil:  På Spillestedet kan der ikke være et ufærdigt spil på 'DANSKE AUTOMATER'. Der kan dog forekomme ufærdige spil fra produktgrupperne SLOTS, 3D SPILLEMASKINER samt CASINO, der udbydes via vores 3. part. Disse spil kan genoptages af brugeren i op til 3 måneder efter afbrydelsen. Hvis spillet ikke er genoptaget inden for de 3 måneder, kan Spillestedet ikke garantere, at spillet kan fortsættes ved genaktivering. 

Spilkonti med passive midler: Indestående på en spilkonto forældes efter dansk rets almindelige regler. På Spillestedet er det ikke muligt at spille på kredit.

Hvis en person er funktionær, direktør, medarbejder konsulent eller agent for Spillestedet eller leverandør eller forhandler (en "uautoriseret person"), er det ikke tilladt at registrere sig hos os eller deltage direkte eller indirekte i nogen af spillene.

Hvis man er pårørende til en uautoriseret person, forbeholder vi os ret til at lukke spilkontoen eller spærre for deltagelse i spillene. I denne forbindelse betyder termen "pårørende" ægtefælle, partner, forælder, barn eller søskende.

7. Udbetaling af gevinster samt tilbageføring
Gevinsten vil være til rådighed på brugerens NemKonto senest 3 bankdage efter, udbetalingen er bestilt af brugeren.

Alle brugere bekræfter ved godkendelse af disse vilkår, at alle udbetalinger fra Spillestedet kun kan ske til brugerens NemKonto.

Udbetalinger på kr. 10.000 eller derover kan blive gennemgået i en periodisk kontrol af vores sikkerhedsafdeling, hvilket kan betyde, at disse transaktioner kan tage op til 10 bankdage, før de er på brugerens NemKonto.

Det er ikke muligt at udbetale transaktioner på mere end kr. 19.999, hvilket betyder, at skulle brugeren ønske at få udbetalt et større beløb, skal brugeren dele beløbet op i flere udbetalinger af maksimalt kr. 19.999.

Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en brugers spilkonto eller NemKonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, er Spillestedet berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på brugerens spilkonto.

Såfremt brugerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Spillestedet tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på brugerens spilkonto.

Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på brugerens spilkonto, er Spillestedet ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved brugerens overførsel af penge til spilkontoen eller ved eventuelle gevinster.

Der er ikke gebyrer på udbetalinger på Spillestedet.

8. Regler og vilkår for inaktiv konto
Såfremt en spilkonto er inaktiv, vil der blive pålagt et inaktivitetsgebyr. Der vil blive pålagt et inaktivitetsgebyr på 75 kr. pr. måned, på betingelse af at spilkontoen har været inaktiv i minimum 12 måneder.

Gebyret vil aldrig overstige den aktuelle balance på spilkontoen. Der vil således ikke blive pålagt gebyrer, hvis der ikke er midler på spilkontoen. Såfremt der findes midler på spilkontoen, vil det førnævnte gebyr blive fratrukket spilkontoen, indtil den står i nul.

9. Beløbsgrænser
For at hjælpe brugeren med at opretholde en ansvarlig tilgang til spil er der lavet faste grænser for;

Hvor meget brugeren kan indskyde pr. transaktion. Hvor meget brugeren totalt kan indbetale på en måned.

25.000 kroners månedlig grænse

Når man opretter en spilkonto på Spillestedet, er der en månedlig 25.000 kr. grænse på differencen mellem ind- og udbetalinger. Spillestedet tager ansvarlig spil alvorligt. Derfor er denne grænse vedtaget af etiske og moralske grunde. Spillestedet er stolte over, at være den eneste udbyder, der har sat et loft for deres brugeres spilleomfang.

Når/hvis man har været spillende bruger i minimum 3 måneder og føler, at spiloplevelsen bliver forringet grundet denne grænse, har brugeren mulighed for at ansøge om at få hævet denne grænse. Alle ansøgninger vil blive vurderet individuelt ud fra nogle objektive kriterier.

Der gælder for spil for Spillestedet følgende generelle beløbsgrænser:

Maks. overførsel til spilkonto pr. transaktion: Kr. 19.999.
Maks. udbetaling fra spilkonto til NemKonto pr. transaktion: Kr. 19.999.
Desuden er der mulighed for at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spilkonto.

Alle de af brugeren fastsatte indskuds- og overførselsgrænser kan - indenfor den maksimale ramme - til enhver tid hæves og sænkes af brugeren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24-48 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Udover de ovenstående regler gælder også reglerne for udbyderen af en given betalingsmetode (eksempelvis kan VISA have nogle regler for, hvor meget enkelte må indbetale).

10. Fortrydelsesret
Der gælder ingen fortrydelsesret på spil på Spillestedet, og spil kan derfor ikke annulleres.

11. Reklamationsret
Hvis brugeren ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan man kontakte os ved at skrive til supporten.
Som udgangspunkt har brugeren ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes brugeren med det samme kontakte os, hvis man oplever problemer.

12. Ophør
Brugeren kan via Spillestedet eller via vores Kundecenter til enhver tid opsige sin spilkonto.

Spillestedet kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for netspil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund.

Spillestedet kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel. Ved ophør lukkes brugerens spilkonto, og brugerens indestående på spilkontoen overføres til brugerens NemKonto indenfor 5 bankdage efter lukning af brugerens spilkonto.

Er en midlertidig konto ikke verificeret inden for 30 dage, er det et lovkrav, at kontoen lukkes og evt. saldo på spilkontoen inddrages.

13. Udelukkelse fra spil
Alle brugere på Spillestedet har via deres spilkonti følgende muligheder for udelukkelse fra spil; Lokalt (kun ved Spillestedet):

A: Kortvarig spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer.
B: Udelukkelse i mindst en kalendermåned (minimum 30 dage).
C: Udelukkelse i en ubegrænset periode (minimum 1 år).
Ved udelukkelse i en ubegrænset periode lukker Spillestedet for brugerens spilkonto og udbetaler midler fra spilkontoen inden for 5 bankdage efter lukning af brugerens spilkonto. 

Ved Spillemyndigheden:
Alle brugere kan via Spillestedet få adgang til Spillemyndighedens ubegrænsede udelukkelse. En ubegrænset udelukkelse ved Spillemyndigheden betyder, at brugeren udelukker sig fra alle spillesites i Danmark i minimum 1 år.

Hvis brugeren udelukker sig endeligt via Spillemyndigheden, vil vi, først når brugeren prøver at logge ind på Spillestedet, få besked om dette. Men så snart vi ved besked om en endelig udelukkelse, vil vi automatisk udbetale brugerens indestående inden for 5 bankdage.

14. Indholdsstandarder
Spillestedet tilbyder brugeren forskellige kommunikationskanaler samt sociale tjenester, hvorfor følgende skal overholdes:

Bidragene på disse tjenester skal være korrekte (hvor de angiver kendsgerninger), være oprigtige (hvor de giver udtryk for opfattelser) og overholde gældende lov i Danmark.

Bidragene må ikke:

- indeholde materiale, der kan skade en anden person, eller der kan virke obskønt, anstødeligt, hadefuldt eller provokerende.
- indeholde materiale vedrørende en virksomhed eller enhed, herunder vores, som er usandt, ondsindet eller potentielt skadende.
- være udført, så det overtræder tredjemands juridiske rettigheder, f.eks. kontraktlig pligt eller fortrolighedspligt.
- overtræde andres copyright, databaserettigheder eller varemærker.
- referere (direkte eller indirekte) til en svigagtig, uærlig eller illegal aktivitet eller bruges til at indgå i aftalt spil med andre i relation til en sådan aktivitet.
- promovere materiale med seksuelt indhold eller indhold, der udtrykker vold eller diskrimination af race, køn, religion, nationalitet, invaliditet, seksuel orientering eller alder.
- være beregnet til at chikanere, ophidse, genere, alarmere, irritere eller bedrage andre personer.
- være truende, misbruge eller krænke andres privatliv eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødig ængstelse.
- give indtryk af, at det kommer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
- fremme eller understøtte ulovlige handlinger, f.eks. overtrædelse af ophavsret eller computermisbrug.
- anvendes til at udgive sig for en anden person eller til at skjule sin identitet eller tilknytning til en anden person.
Vi vil efter eget skøn afgøre, om der har fundet en overtrædelse af disse indholdsstandarder sted i forbindelse med brug af webstedet. Når en overtrædelse angiveligt har fundet sted, vil vi iværksætte foranstaltninger, som vi anser for passende, herunder alle eller nogle af følgende:

- omgående, midlertidig eller permanent inddragelse af rettigheder til at bruge webstedet.
- omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af al chat adgang eller publiceret eller uploadet materiale på webstedet.
- udstedelse af en advarsel til brugeren.
- retslige processer mod brugeren med henblik på godtgørelse af alle omkostninger som erstatning (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske udgifter), der skyldes overtrædelsen.
- videre sagsanlæg mod brugeren.
- videregivelse af de efter vores skøn relevante oplysninger til de juridiske myndigheder.

15. Ansvarsfraskrivelse
Materialerne på webstedet, softwaren, spillene og de andre tjenester, vi stiller til rådighed, stilles til rådighed uden nogen form for garanti eller betingelser. Vi garanterer frem for alt ikke, at de funktioner, der er indeholdt i spillene eller i softwaren, vil overholde brugerens krav, eller at driften vil være uafbrudt eller fejlfri. Vi kan ikke drages til ansvar for funktionsfejl i softwaren, fejl eller virus, der kan medføre tabte data eller anden skade på brugerens hardware eller software. Vi er ikke forpligtede til at stille et redundant eller backup-netværk eller system til rådighed.

16. Klager
Alle klager skal sendes til klage@spillehallen.dk og skal indeholde følgende:

A) Information om brugerens identitet (CPR, navn, alias og adresse).
B) Begrundelse for påklagede forhold.
Spillestedet’s support vil senest efter 3 arbejdsdage sende det første svar på klagen til brugeren.

Hvis ikke en klage er afgjort inden 14 dage, vil brugeren blive informeret om, hvornår der forventes afgørelse i sagen. Alle klager behandles individuelt og ud fra gældende regler og bestemmelser beskrevet i vilkårene.

Vi gemmer alle klagesager i minimum 2 år. Dette gælder både afviste klager og sager, hvor brugeren har fået medhold.

Vi er kontrolleret af Spillemyndigheden, som er en selvstændig myndighed under Skatteministeriets koncern. Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark, så brugere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.

Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Spillestedets administration og afvikling af online spilleautomater.

Afgørelser på konkrete sager, truffet af Spillestedet, kan påklages til Forbrugerklagenævnet, mere info findes på http://www.forbrug.dk/.

Hvis brugeren ikke mener, at Spillestedet overholder de love, retningslinjer og bekendtgørelser, som selskabet er underlagt, kan brugeren klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via http://www.kfst.dk/. På dennes hjemmeside forefindes bl.a. Forbrugerklageloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontaktes på adressen:
Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk
Generel information om retningslinjer for klager: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=93891.

Er brugeren forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan man klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr


17. Jackpots
Guld Jackpots (Jackpots der vedrører produktgruppen "DANSKE AUTOMATER")

Indledning
Vi har 4 forskellige Guld Jackpot-puljer, og vi har inddelt puljerne efter indsats og ikke automatmodel. De enkelte puljer påvirkes ikke af resultaterne i de andre puljer.

25 øre Guld Jackpot-pulje: Kan vindes på alle automatmodeller, hvor der spilles med 25 øre som indsats.
50 øre Guld Jackpot-pulje: Kan vindes på alle automatmodeller, hvor der spilles med 50 øre som indsats.
1 kr. Guld Jackpot-pulje: Kan vindes på alle automatmodeller, hvor der spilles med 1 kr. som indsats.
2 kr. Guld Jackpot-pulje: Kan vindes på alle automatmodeller, hvor der spilles med 2 kr. som indsats.

Når brugeren benytter én af spilleautomaterne, deltager brugeren automatisk i jagten på en af Guld Jackpot-puljerne. Den teoretiske tilbagebetalingsprocent på de enkelte automater er den samme, og chancen for at vinde Guld Jackpotten er også den samme på alle automatmodellerne.

Andelen, der lægges i Guld Jackpot-puljen, er dog forskellig i forhold til indsatsens størrelsen. Dette betyder, at den teoretiske gevinstprocent stiger i takt med indsatsen. Information vedrørende teoretisk tilbagebetalingsprocent kan altid findes på hjemmesiden under "Vinderchancer".

Under de enkelte automaters spillevejledning kan de specifikke regler for automatmodellen forefindes. Nedenstående information omhandler overordnede vejledninger, regler og definitioner i forhold til afviklingen af vores Jackpot - kaldet Guld Jackpot.

Afvikling af Guld Jackpot
På alle spilleautomaterne er det muligt at vinde automatens normale Jackpotspil. Afviklingen af disse spil ændres ikke i forhold til, hvordan de enkelte automatmodeller er designet.

Hver gang brugeren vinder 1200 kredit, i et felt markeret med en guldbarre, vil man få 3 gratis forsøg på Guld Jackpotten. Hvis Guld Jackpotten er optaget, vil brugeren komme i kø til afviklingen af sine 3 træk på Guld Jackpot-automaten. Brugeren får op til 3 træk på Guld Jackpot-automaten, eller til jackpotten udløses, hvis dette sker, inden de 3 træk er afviklet.

Afviklingen af Guld Jackpotten vil ske ved, at Guld Jackpot-automaten åbner sig op oven på den automat, hvor adgangen er vundet. Guld Jackpotten kører automatisk de 3 træk, og det er ikke muligt at holde på valserne. Hvis brugeren får 3 guldsymboler på centerlinjen, vindes Guld Jackpotten.

Definition
Alle, der spiller på 25 øre automater med Guld Jackpot, deltager på samme vilkår og bidrager til, at 25 øre Guld Jackpotten vokser, efterhånden som der foretages indsatser.

Ved spil på 50 øres automater med Guld Jackpot bidrages der til 50 øres Guld Jackpot-puljen.
Ved spil på 1 kr.'s automater med Guld Jackpot bidrages der til 1 kr.'s Guld Jackpot-puljen.
Ved spil på 2 kr.'s automater med Guld Jackpot bidrages der til 2 kr.'s Guld Jackpot-puljen.

En Guld Jackpot kan tilgås fra alle automatmodeller med samme indsats.

Da der er forskel på de forskellige automatmodeller (f.eks. Apache, Mount Everest, Orient Expressen o.s.v.), vil det muligvis opleves, at der på nogle modeller oftere vinder 3 træk på Guld Jackpotten. Men dette er medregnet i sandsynligheden for at vinde Guld Jackpotten.

DER ER DERFOR PRÆCIS LIGE STOR CHANCE FOR AT VINDE GULD JACKPOTTEN PÅ ALLE AUTOMATER MODELLER.

Finansiering
En Guld Jackpot starter altid på et vist minimumbeløb.

25 øres puljens minimumsbeløb er: 1.000 kr.
50 øres puljens minimumsbeløb er: 10.000 kr.
1 kr.'s puljens minimumsbeløb er: 20.000 kr.
2 kr.'s puljens minimumsbeløb er: 100.000 kr.

Dette minimumsbeløb er finansieret via spil på den foregående Jackpot. Dette betyder, at når brugeren spiller på en spilleautomat, går der en del til den aktuelle Guld Jackpot-pulje og en mindre del til opsparing. Hvis en Jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart. Brugeren kan ikke komme i den situation, at der spilles ind til Jackpot, der ikke eksisterer.

Forsinkelse i visningen
Som bruger skal man være opmærksom på, at der kan opstå en lille forsinkelse på visningen af Jackpot-puljerne på hjemmesiden og i lobbyen. Dette skyldes, at de ikke er vist i realtid. Denne afvigelse har dog ikke indflydelse på selve spilafviklingen. I selve Guld Jackpot-spilleautomaten er Jackpot-puljen angivet i realtid.

Afbrydelse
Hvis brugeren mister forbindelse til internettet eller på anden vis er forhindret i at gennemføre afviklingen af sine træk på Guld Jackpot-automaten, afvikles de pågældende træk på Guld Jackpot-automaten i samme rækkefølge og med samme resultat, som hvis brugeren havde været online. Ovenstående gør sig også gældende, hvis brugeren står i kø.

Hvis der vindes gevinster, bliver de automatisk overført til spilkontoen. Det er altid muligt at bede supporten om uddybende information om sin spilsession.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor en eller flere brugere fejlagtigt tror, at de har vundet en given Jackpot, vil Spillestedet fremskaffe logs og spilhistorik og informere brugeren/brugerne om det rigtige resultat. Det vil altid være resultatet i vores softwareleverandørs system, som er gældende for spillet.

Spillestedet vil ikke udskifte eller ændre i parametrene for en Jackpot under afviklingen af et Jackpot-forløb. Hvis dette bliver aktuelt, vil det ske inden afviklingen af et nyt Jackpot-forløb. Et Jackpot-forløb vil ikke blive afbrudt - med mindre der er mistanke om tekniske problemer. I så fald vil spillet blive stoppet midlertidigt, indtil der er en afklaring på problemets omfang.

Spillestedet forbeholder sig dog retten til at tilføje nye automatmodeller og lade dem indgå i en aktuel Jackpotpulje, da dette ikke påvirker brugerens chance for at vinde en Jackpot.

Jackpots 3. part spil (produktgrupperne "CASINO" og "SLOTS")

 

18. Særlige regler for 3. part spil (CASINO og SLOTS)
Spillestedet sikrer ved manuel gennemgang, at der ikke er uafsluttede spil, der er ældre end 90 dage. Gevinsterne vil blive ført tilbage til brugernes konti ved mistet spil.

19. Chat
Når brugeren har oprettet en spilkonto ved Spillestedet, er der mulighed for at kommunikere via en chat med andre brugere på Spillestedet. Alle meddelelser, der sendes og offentliggøres via denne chat, bliver registreret. Al chat skal foregå på dansk. Kommunikationen i chatten skal holdes i en ordentlig og passende tone herunder også forkortelser, der indeholder upassende sprogbrug. Følgende er IKKE tilladt:

Trusler om vold og/eller voldelig adfærd i form af links, billeder, tegninger og udtalelser samt personlige angreb og angreb på grupper.
Racistiske eller religiøse udtalelser og angreb eller andet, der ifølge Spillestedets skøn kan virke anstødeligt på andre brugere.
Chat om sex samt visning og/eller omtale af pornografisk materiale og pornografisk sprogbrug herunder links, billeder, tegninger, udtalelser mv.
Reklamer for produkter og hjemmesider herunder med links, slogans mv.
Forsøg på at bringe Spillestedet i miskredit ved at formidle falske eller ukorrekte oplysninger, eller ved bevidst at kritisere produkter samt have en negativ tilgang til nye tiltag fra Spillestedet.
Spamming, der defineres som mange smileys efter hinanden uden årsag, en lang bogstavrække uden mening flere gange efter hinanden, eller at der skrives med STORE bogstaver.
At udgive sig for at være en anden person eller en ansat ved Spillestedet.
Spillestedet forbeholder sig retten til at udelukke en bruger fra chatten, såfremt disse regler overtrædes, enten midlertidigt eller permanent.

Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Spillestedet 's administration og afvikling af online spilleautomater. Afgørelser på konkrete sager, truffet af spillestedet, kan påklages til Forbrugerklagenævnet, mere info findes på http://www.forbrug.dk/.

Hvis en bruger ikke mener, at Spillestedet overholder de love, retningslinjer og bekendtgørelser, som selskabet er underlagt, kan der klages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via http://www.kfst.dk. På dennes hjemmeside forefindes bl.a. Forbrugerklageloven.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk

Generel information om retningslinjer for klager: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=93891

20. Bonusklubben
Brugeren skal tilmelde sig Bonusklubben, hvis brugeren ønsker unikke bonusser, konkurrencer, indflydelse på Spillestedet og MANGE andre spændende fordele. 

For at sikre sig, at brugeren ikke går glip af alle disse fordele, skal brugeren kunne modtage e-mails og nyheder fra Spillestedet. Man tilmelder dig under 'Konto'. Brugere, der allerede modtager ugentlige e-mails fra os, er automatisk medlem af Bonusklubben.

Vilkår:
• Vi udsender én mail om ugen og enkelte gange to om ugen.
• Man kan altid framelde sig e-mails (og dermed Bonusklubben) på hjemmesiden under 'Konto'.
• Vilkår for de enkelte kampagner vil altid være tilknyttet disse kampagner.
• Medlemskab er gratis.

21. Abonnementsbetingelser ved indbetaling
Når brugeren registrerer sit betalingskort ved Spillestedet, gemmes kortoplysningerne automatisk via et sikkert og krypteret betalingssystem. Dette gøres, for at brugeren ikke behøver at indtaste sine kortoplysninger, hver gang der skal foretages en indbetaling. Brugeren kan til enhver tid fjerne kortet, og der vil på ingen måder forekomme nogen former for gebyrer for denne service eller nogen former for faste trækninger på dit betalingskort. Videre vil der ved hver indbetaling blive udsendt en kvittering via e-mail, hvor der informeres om købet på Spillestedet. 

Kontaktoplysninger:
Spillehallen.dk ApS
CVR. nr.: 32 28 09 78
Randersvej 36 – 6700 Esbjerg
kundecenter@spillehallen.dk
+45 76 10 98 00

 

Loading ...