Spillerinfo


Spilleregler

Spillehallen.dk

Gældende fra den 31.05.2018 
Version: 1.6

 
1. Generelt

Spillehallen.dk tilbyder de rigtige danske spilleautomater samt 3D spillemaskiner, Slots og Casino på Internettet. Automaterne online kan have et andet grafisk design end det, du kender ude fra spillehallen. Men spillene er udviklet til at fungere som på de fysiske automater.

Der er dog to ændringer i forhold til de maskiner, du kender. Den ene er, at vi online har valgt at indbygge "fortryd nudge" i alle modellerne. Den anden forskel er, at et valseløb på automaterne online tager 3 sekunder i stedet for de 2 sekunder, det tager på de fysiske automater. Grunden til dette er, at udbyderne med en dansk spillelicens ikke må tilbyde spil, der afvikles hurtigere end hvert 3. sekund.

Spillehallen udbyder en række forskellige spilleautomater. For samtlige modeller gælder det, at der på automaten kan vindes 3 eller flere forskellige spil. Disse spil kan alle resultere i større gevinster, andre spil, eller Jackpot spil.

Du kan finde spillevejledningen på alle automater i lobbyen eller ved at trykke på kontrolpanel. Den kan hjælpe dig til at forstå de forskellige spil. Oplysning om spilformer og spillevejledning fås også ved at kontakte supporten.

Alle spilleautomaterne kan spille med 50 øre, 1 kr., eller 2 kr. som indsats. Alle automater benytter kreditter som parametre, og på alle automater, uafhængig af indsatsstørrelsen, vil en indsats være lig med 2 kreditter.

På alle automaterne kan brugeren, ved indskud fra sin spilkonto til en automat, se, hvor meget 1 kredit er værd. Det kan du også se ved at trykke på kontrolpanel.
På spillehallen.dk er det ikke muligt at spille på kredit.

Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler for spilleautomaterne. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår på www.spillehallen.dk.

Ved spil på spilleautomater på www.spillehallen.dk vises automaten på skærmen, imens spillets data registreres i Spillehallen.dk's centrale edb-anlæg. Spillernes valg bliver via en sikker forbindelse sendt til det centrale edb-anlæg.

Det er som udgangspunkt de opysninger, der er registreret i Spillehallen.dk's centrale edb-anlæg, der er gældende.
 
Er der imidlertid fejl i de oplysninger, der er registreret i Spillehallen.dk's centrale edb-anlæg, kan Spillehallen.dk vælge at ophæve spillet, såfremt brugeren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var/er fejlagtige.

Spillehallen.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at der kan spilles færdig på en automat.


2. Gevinster

Se vinderchancer.


3. Gevinstafgift


I henhold til loven vedrørende online kasinospil, som varetages af Spillemyndigheden, skal der betales afgift til staten. Gevinstafgiften for alle spil, der er omfattet af loven for online kasino, udgør 20% af BSI (brutto-spilleindtægten).

Spillehallen.dk beregner og afregner løbende til Spillemyndigheden. Brugernes gevinster fritages for indkomstskat ved spil på Spillehallen.dk, hvilket betyder, at alle gevinster er skattefrie.

 
4. Gevinstudbetaling

Brugeren skal altid selv bede om at få udbetalt gevinster fra sin spilkonto til sin bankkonto, medmindre der opstår specielle situationer som beskrevet i "Vilkår".
 
Alle gevinster, der udbetales fra Spillehallen.dk, overføres til brugerens NemKonto.

For alle gevinstudbetalinger gælder, at der ikke tillægges renter til gevinstbeløbet, uanset om gevinstudbetalingen i henhold til nærværende regler, eller på grund af brugerens egne forhold, ikke sker straks.

Det er brugerens ansvar, at Spillehallen.dk's oplysninger om navn, adresse og bankkonto (altid NemKonto) til enhver tid er korrekte.

Spillehallen.dk er ikke ansvarlig for eventuelle fejlanviste betalinger som følge af forkerte oplysninger om modtagerens NemKonto eller andet. Spillehallen.dk er ligeledes uden ansvar for eventuelle forsinkelser af overførslen af gevinstudbetalingen, som følge af ændringer af brugerens oplysninger eller lignende.

Spillehallen.dk's regler for tidsfrist på udbetalinger og beløbsstørrelser på udbetalinger kan ses i "Vilkår".

 
5. Spærring

Spillehallen.dk er berettiget til at spærre for en udbetaling af en gevinst til brugeren, hvis der sker indsigelser over for Spillehallen.dk, eller hvis Spillehallen.dk konstaterer eller mistænker andre uregelmæssigheder i forbindelse med en vunden gevinst.

Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter købet af spillet. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Spillehallen.dk berettiget til at udbetale gevinsten til brugeren.


6. Klageadgang

Hvis du oplever fejl, eksempelvis uafsluttede featurespil eller lignende, er proceduren således:

Alle klager skal sendes til klage@spillehallen.dk og skal indeholde følgende;

A) Information om brugerens identitet (CPR, navn, alias og adresse).

B) Begrundelse for påklagede forhold.

Supporten vil senest efter 3 arbejdsdage sende det første svar på klagen til brugeren.

Hvis ikke en klage er afgjort inden 14 dage, vil brugeren blive informeret om, hvornår der forventes afgørelse i sagen. Alle klager behandles individuelt og ud fra gældende regler og bestemmelser beskrevet i "Vilkår".

Vi gemmer alle klagesager i minimum 2 år. Dette gælder både afviste klager og sager, hvor brugeren har fået medhold.

Vi er kontrolleret af Spillemyndigheden, som er en selvstændig myndighed under Skatteministeriets koncern. Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark, så brugere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.

Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Spillehallen.dk's administration og afvikling af online spilleautomater. 

Afgørelser på konkrete sager, truffet af Spillehallen.dk, kan påklages til Forbrugerklagenævnet, mere info findes på www.forbrug.dk

Hvis du ikke mener, at Spillehallen.dk overholder de love, retningslinjer og bekendtgørelser, som selskabet er underlagt, kan du klage til Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden kan kontaktes på adressen; Spillemyndigheden, Helgeshøj Allé 9, 2630 Høje Taastrup, eller via www.spillemyndigheden.dk

Generel information om retningslinjer for klager: https://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=93891


7. Reservationsregler

(Vedrører kun produktgruppen "DANSKE AUTOMATER"). 

For at alle brugere skal opnå den bedste spiloplevelse på Spillehallen.dk, er følgende reservationsregler gældende:
 
Reservationsregler:

200 træk = 2 timers reservation (i forbindelse med natreservation: til kl. 9.00)
400 træk = 4 timers reservation (i forbindelse med natreservation: til kl. 11.00)
600 træk = 6 timers reservation (i forbindelse med natreservation: til kl. 13.00)
800 træk = 8 timers reservation (i forbindelse med natreservation: til kl. 15.00)
1.000 træk  = 10 timers reservation  (i forbindelse med natreservation: til kl. 17.00)


Reservationen annulleres i det øjeblik du åbner automaten - uanset om der tilføjes kredit eller ej. 
Hvis du starter et spil fra forsiden, vil det altid være et 50 øres-spil, og en evt. reserveret maskine starter op som den første.

Inaktivitetsreglen
For at sikre mod misbrug af vores reservationsregler skal brugeren nu spille minimum 100 træk i løbet af 120 minutter for at holde en automat. Der vil komme en advarsel 40 minutter, inden automaten frigives. Automaten vil løbende holde styr på, om du har haft 100 træk.

Bemærk: Inaktivitetsreglen gælder kun, hvis der er kredit i automaten. Hvis automaten står i GAME OVER (0 kredit), udløber sessionen efter minimum 60 minutter, og automaten frigives.

Maksimum reglerne
Det vil maks. være muligt at have reserveret 10 automater.
Det vil maks. være muligt at have 6 automater på sin venteliste. Ventelister er et tilbud, og ved opdateringer af Spillehallen.dk kan ventelister slettes.
Det vil maks. være muligt at spille på 10 automater.

Nedbrudsreglen
1. Hvis du AKTIVT spiller på en automat, hvor du mister forbindelsen, vil du have 50 minutter til at få forbindelse igen og tage din automat. 
2. Hvis du IKKE SPILLER AKTIVT på en automat, så vil du IKKE have 50 minutter. Det skyldes, at ”Inaktivitetsreglen” overtrumfer ”Nedbrudsreglen”.

Kredit tilbageføres: 
Hvis en automat bliver frigivet, uanset grunden dertil, vil kreditter ALTID blive frigivet fra automaten og blive sat tilbage på din spilkonto.

Bemærk: Vælges en ny automat, har du 2 minutter til at indsætte kreditter, ellers frigives den.

Natreservation er tilgængelig for alle, der opfylder minimum 200 træk. Natreservation eksisterer mellem kl. 23:00-06:59 (8 timer). Derudover lægges antal opsparede timer oveni. 
Eksempel: 400 træk = 4 timers reservation (i forbindelse med natreservation: til kl. 11.00)

Hvis du oplever folk, der ødelægger din spiloplevelse, bedes du kontakte kundesupporten.


8. Log in

Det er kun muligt at logge ind på Spillehallen.dk via NemID på din PC. Dog kan der via tablet og Mobil opnås mulighed for at logge ind med e-mail og kodeord.


9. Afbrudte spilsessioner

(Vedrører kun produktgruppen "DANSKE AUTOMATER" – information vedr. produktgrupperne "CASINO", "3D AUTOMATER" og "SLOTS" kan ses i afsnittet "Særlige regler for 3. part spil" i vilkår).

Uafsluttede spil:
På Spillehallen.dk kan man ikke have et ufærdigt spil på "DANSKE AUTOMATER". Der kan dog forekomme ufærdige spil fra produktgrupperne "SLOTS", "3D AUTOMATER" samt "CASINO", der udbydes via vores 3. part. Disse spil kan genoptages af brugeren i op til 3 måneder efter afbrydelsen. Hvis spillet ikke er genoptaget inden for de 3 måneder, kan Spillehallen.dk ikke garantere, at spillet kan fortsættes ved genaktivering.

Hvis en bruger oplever en mistet forbindelse under afviklingen af et valsespin, kan brugeren i enkelte tilfælde opleve, at de sidste valsespin ikke vises grafisk. Valsespinnet vil dog altid blive afviklet i spilsystemet, og brugeren vil altid blive krediteret eller debiteret i forhold til resultatet af det sidste valsespin. Hvis afbrydelse i spillet medfører, at brugeren mister automaten, vil indestående på automaten altid automatisk overføres til brugerens spilkonto. En bruger kan i op til 90 dage bede supporten om resultatet af alle valsespin.

Mistet automat og spilfejl:
Ved nedbrud kan en bruger derimod opleve at miste en automat, hvor brugeren kan have uafviklede featurespil tilgode (spil, Jackpot eller lignende) og/eller en automat, som uden at være i spil kan have en værdi grundet opsparede værdier på automaten. Hvis du oplever noget i forbindelse med dit spil, som du mener vedrører dette, henvises du til pkt. 6, hvor vi beskriver, hvorledes du udformer en henvendelse til kundesupporten. 


10. Mistanke om misbrug


Hvis du oplever misbrug af din spilkonto, er du forpligtet til at informere kundesupporten med det samme.

Følgende ting kan hjælpe dig til at opdage, at din spilkonto misbruges:

- Efter login kan du se tidspunktet for dit sidste login ude på hjemmesiden. Hvis disse data ikke stemmer overens med dit sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.

- Hvis saldoen ikke stemmer overens med det beløb, du lod stå på kontoen ved sidste login, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.

- Hvis du under "Min konto" og "Spilhistorik" kan se, at der har været spillet i et tidsrum, hvor du ikke har været logget ind, kan der være tale om misbrug af din spilkonto.

11. Spilhistorik

Spilhistorik for de sidste 90 dage kan altid søges frem under "Min Konto / Spilhistorik".

Hvis du kontakter supporten via mail på kundecenter@spillehallen.dk, vil de hjælpe med spilhistorik ældre end 90 dage. Du kan indhente spilhistorik for de sidste 365 dage på denne måde.

Loading ...