Spillehallen.dk


Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Spillehallen.dk ApS (CVR nr. 32280978) ("Spillehallen.dk”) indsamler og bruger de personoplysninger, som du afgiver eller efterlader dig, når du anvender onlinespil på hjemmesiden under domænenavnet spillehallen.dk. Indsamling af personoplysninger

 

 1. Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger, og vi indsamler som udgangspunkt følgende oplysninger om dig: 
 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • Alder
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Betalingskortoplysninger
 • Spilhistorik

    2. Du bedes være opmærksom på, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende Spillehallen.dk's funktioner.

Afgivelsen af de specifikke personoplysninger vil i vidt omfang være obligatorisk som følge af bl.a. spillelovgivningen. Det fremgår af Spillehallen.dk, om afgivelsen af de specifikke personoplysninger er obligatorisk. Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du ikke benytte Spillehallen.dk.Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

 

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er nævnt nedenfor. Vi kan også indsamle og behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det i henhold til lovgivningen, herunder spillelovgivningen.

 

Du giver ved din accept af denne ”privatlivspolitik og information om cookies” samtykke til, at Spillehallen.dk kan behandle dine personoplysninger (som specificeret i punkt 1) med henblik på følgende formål: 

 • Opfyldelse af den lovpligtige verifikation af dig som bruger af Spillehallen.dk i henhold til spillelovgivningen
 • Opfyldelse af den lovpligtige rapportering til Spillemyndigheden i henhold til spillelovgivningen
 • Gennemførelse af relevant og rettidig kommunikation med dig, herunder både af informativ karakter og i form af markedsføring

Spillehallen.dk videregiver efter omstændighederne dine personoplysninger til Spillemyndigheden, danske betalingsoperatører, som samarbejder med Spillehallen.dk, og enkelte andre samarbejdsparter i og uden for EU. Disse samarbejdspartnere efterlever de i Persondataforordningen fastsatte bestemmelser om behandling af personoplysninger, herunder reglerne om datasikkerhed og kryptering. Dine personoplysninger overføres kun til lande uden for EU (”Tredjelande”), såfremt disse lande har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger, eller under forudsætning af at overførslen på anden vis er i overensstemmelse med Persondataforordningen.

 

 1. Samtykke

Når du bruger Spillehallen.dk, indsamler og behandler vi i visse tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Du kan til enhver tid få indblik i dine data ved at sende en e-mail til - [email protected] - og anmode herom.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til spillelovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke til behandling af de personoplysninger, som det er påkrævet at behandle med henblik på opfyldelse af den lovpligtige verifikation og rapportering i henhold til spillelovgivningen, tilbage, kan du ikke længere benytte Spillehallen.dk.

Samtykke til Spillehallens markedsføringsaktiviteter

Bonusklubben: Ved tilmelding til Bonusklubben giver jeg samtykke til at modtage markedsføring fra Spillehallen.dk via e-mail, sms, eksterne medier og sociale platforme; samt tilladelse til, at mine data må benyttes i Spillehallens andre markedsføringsaktiviteter. Melder du dig ud af Bonusklubben, vil din data dog stadig blive benyttet med det formål, så vidt muligt at ekskludere dig fra irrelevant kommunikation (herunder markedsføring) på eksterne medier og sociale platforme.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via e-mail og SMS tilbage ved at framelde dig ”Bonusklubben” på Spillehallen.dk.  Det betyder, at du herefter ikke længere vil modtage bonustilbud, få gratis spins og ikke vil kunne deltage i konkurrencer via disse kanaler. 

Underretninger fra browser: Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage for modtagelse af underretninger fra din browser, kan du gøre det ved at gå til indstillinger for ’Underretninger’ i din browser eller på din mobil. Bruger du Google Chrome, kan du gå direkte til indstillingerne via chrome://settings/content/notifications.

Ved modtagelse af en underretning fra Spillehallen.dk, vil der på computer være et tandhjulsikon, som kan tage dig direkte til kontrolpanelet for dine underretninger. De fleste mobiltelefoner giver samme mulighed for styring af meddelelsesindstillinger, når en underretning modtages.

 

 1. Sikkerhed

 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forbindelse med behandlingen af personoplysninger på Spillehallen.dk. Dermed tilstræber vi at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet bedst muligt.

  

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Endvidere kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Endelig har du ret til at kræve berigtigelse af dine personoplysninger og til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen af personoplysningerne på et andet grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller såfremt den er påkrævet i medfør af spillelovgivningen, hvorved bemærkes, at en række personoplysninger i medfør af spillelovgivningen skal gemmes i 5 år fra tidspunktet for registreringen af oplysningerne.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at anmode os om at sende disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til [email protected]

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til brug for, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.

Du kan også indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

E-mail [email protected]

 

 1. Cookies

Vi bruger cookies på Spillehallen.dk.

Du kan læse mere om brugen af aktive cookies her.

 

Samtykke, afvisning og sletning af cookies

Første gang du besøger Spillehallen.dk, får du besked om, at vi bruger cookies, og du bliver bedt om at samtykke til dette. Hvis du klikker på linket ”Nej tak til cookies”, modtager du kun funktionsnødvendige cookies.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke eller helt undgå cookies ved at slå dem fra i din browser. I så fald vil du dog ikke kunne anvende Spillehallen.dk.

 

Lovgivningen om cookies

Du kan læse mere om cookies og lovgivningen herom i bekendtgørelse om krav til infor-mation og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookiebekendtgørelsen) på erhvervsstyrelsen.dk

  

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Spillehallen.dk kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af sådanne hjemmesider (”tredjeparts hjemmesider”) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter anvender i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik eller tilsvarende.

  

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

 Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik som følge af bl.a. ændringer i lovgivningen, nye tekniske muligheder og løsninger eller for at forbedre Spillehallen.dk.

 

 1. Kontakt

 Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du til enhver tid kontakte os som følger:

  

Spillehallen.dk ApS

CVR nr. 32 28 09 78

Tlf. nr. +45 7610 9800

E-mail [email protected]

 

 

Version 1.1, den 26. juni 2019

Loading ...