Allan Capone

gameProvider

1. Generelt om Allan Capone

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Maks. gevinst pr. træk er indsatsen X 600.

Allan Capone har 3 valser og et bonussymbol.

Valsebåndene for valse 1-3 ser således ud:

 

På valse 1, 2 og 3, er der på to symboler en eller to kasser som dobbelt symboler. Disse bruges som step symboler i Cigar spillet.

Bonussymbolet kan være et af følgende:

2. Gevinsttavlen

Der gives gevinst i 3 ens-kolonnen ved 3 ens på valse 1-3 på op til 5 linjer.

 

Viser bonussymbolet samme symbol som på den gevinstgivende linje, gives i stedet gevinst i 4 ens kolonnen.

3. Gevinstbonus

Når der opnås 3 eller 4 ens appelsiner, blommer, klokker eller meloner på valserne tændes en flaske ud for det pågældende symbol. Når alle 4 flasker er tændt og der opnås 4 ens igen, tændes den store pil og et antal 3- eller 5 linjespil gives. Herefter slukkes den pågældende række og der startes forfra.

1.1.           Linjespil

Linjespil vindes i Gevinstbonus.

Først blinker felterne 3 og 5 linjer, samt de fire spil felter (10, 20, 30 og 50).

Lyset standser på 3 eller 5 linjer, samt i et af felterne 10, 20 30 og 50.

Herefter er 3 eller 5 linjer aktive i det viste antal spil.

 

Så længe linjespillet er aktivt vil enhver gevinstkombination på en aktiv linje udløse en gevinst.

3 linjer er altid tre vandrette linjer og vindes disse, mens de er aktive, lægges det vundne antal spil til.

5 linjer er tre vandrette samt 2 diagonale linjer. Vindes 5 linjespil mens 3 linjespil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linjespillene når 3 linjespillene afsluttes.

 

Linjespillet er aktivt sammen med alle øvrige features dog ikke Gunflash og Jackpot.

4. Hold på bonussymbolet

Spillet er aktivt hele tiden.

 

På spillet findes en violinkasse med et tal display samt 7 forskellige symboler fordelt på 11 felter.

Når et af disse symbolerne opnås på Bonussymbolet, tændes det eller de tilsvarende symboler.

 

Når alle felter er tændt, tæller Bonus Hold tælleren én op (dog højest 9), hvorefter alle felter slukkes og der startes forfra.

 

Når Bonus Hold tælleren er større end 0, har spilleren mulighed for at foretage et hold på bonussymbolet.

Dette hold kan foretages når som helst (dog ikke efter gevinst)

Ved hvert hold på Bonussymbolet tæller Bonus Hold tælleren én ned.

 

1.1.           Autohold på bonussymbolet

Automaten foretager autohold på bonussymbolet efter følgende kriterier:

 

  • Ved autohold på to ens rød, blå eller grøn bar på valse 1-3 og det samme symbol på bonussymbolet, foretages der altid autohold på bonussymbolet når banken er større end 0.
  • Ved autohold på to ens citron - melon på valse 1-3 og det samme symbol på bonussymbolet, foretages autohold på bonussymbolet når banken er større end 6.
  • Ved autohold på to ens appelsin - melon på valse 1-3 og det samme symbol på bonussymbolet, foretages autohold på bonussymbolet når banken er større end 0 og der samtidigt er fire flasker tændt i gevinstbonus ved det pågældende symbol.

 

Hvis der er mulighed for hold på flere linjer, vælges et hold med mulighed for 4 ens hvis der er fire flasker tændt i gevinstbonus ved det pågældende symbol, og dermed mulighed for linjespil. Dette vælges også selvom et andet hold kunne give en gevinst som er op til 50 kredit større.

5. Valgfrit spil

Når der på valserne opnås 3 x biler kan spilleren vælge imellem de 3 features:

 

  1. High/Low
  2. Whisky spil
  3. Cigar spil

 

Valget træffes ved at trykke på det ønskede spil.

 

6. High/Low

High/Low vindes ved 3 x Låg på valserne, via Cigar spil eller Tønde spil eller via Valgfrit spil.

Spillet består af 11 gevinstfelter og et tal display.

 

Når spillet starter, tændes lyset i det nederste gevinstfelt, og der vises et tal mellem 1 og 9 i displayet.

 

Spilleren skal nu gætte om det næste tal er lavere eller højere end det viste tal. Valget foretages ved at trykke på HIGH for højere, eller LOW for lavere. Herefter skifter displayet til et nyt tal.

Gætter spilleren rigtigt flyttes lyset et felt op i gevinstsøjlen, hvorefter der igen skal vælges højere eller lavere.

 

Spillet fortsætter indtil der gættes forkert, hvorved gevinsten i det sidst opnåede felt gives, eller til toppen af gevinstsøjlen er opnået. Toppen udgøres af de to øverste felter; Topspil og Gunflash. Når feltet under disse er opnået og der gættes rigtigt igen, blinker lyset i begge felter, hvorefter det standser i ét af dem og den pågældende gevinst gives. Herefter afsluttes spillet.

 

Spilleren kan også når som helst vælge at forlade spillet med den netop opnåede gevinst. Dette gøres ved tryk på Spin-knappen.

 

7. Whisky spil

Whiskyspillet vindes ved 3 x Flaske på valserne, eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 15 spil eller indtil Tønde spil opnås. 

 

Spillet består af en kasse med 6 gevinstfelter og en pil til Tøndespillet. Så længe spillet er aktivt vil et Allan symbol på valse 3 give ét step frem i kassen og udbetale den pågældende gevinst.  

Hvis linjespil er aktivt gives gevinst for hvert synligt Allan symbol som sidder på en aktiv linje. 
Der kan dog ikke udbetales flere gevinster end dem der er tilgængelige. 
Dvs. der udbetales ikke flere gevinster, efter Tøndespil er vundet. 

 

Når alle gevinster i kassen er opnået, og pilen tændes, overføres de resterende spil til Tøndespillet og Whiskyspillet afsluttes. Så længe Whiskyspillet er aktivt vil en Flaske på centerlinjen give et ekstra spil.  

8. Cigar spil

Cigarspillet vindes ved 3 x Cigar på valserne, eller via Valgfrit spil.

 

Spillet er aktivt i 15 spil eller indtil Tønde spil opnås. Spillet består af en kasse med gevinstfelter og to pile til Tønde spillet.

 

Så længe spillet er aktivt vil en eller flere kassesymboler på valse 1-3 give step frem i kassen og udbetale den pågældende gevinst. Der steppes frem med det samlede antal kasser på valserne. Hvis linjespil er aktivt gives step for hvert synligt Kasse symbol som sidder på en aktiv linje.

 

Når feltet med pile mod Tøndespillet opnås første gang, tændes den ene pil. Opnås feltet igen tændes den anden pil, de resterende spil overføres til Tøndespillet og Cigar spillet afsluttes.

 

Så længe Cigar spillet er aktivt vil en Cigar på centerlinjen give et ekstra spil.

9. Tønde spil

Tøndespillet vindes i Whiskyspillet eller Cigarspillet.  

 

Spillet er aktivt i det antal spil som var tilbage i det udløsende spil eller indtil Gunflash opnås. 

-eventuelle resterende gevinster vil dog 

 afvikles i Tønde spillet før Gunflash startes. 

 

Spillet består af 8 gevinstfelter.  
Så længe spillet er aktivt, vil et Allan symbol på valse 3 give et flash rundt i tønden, hvorefter lyset standser og gevinsten i det pågældende felt gives. 

Hvis linjespil er aktivt gives gevinst for hvert Allan symbol som vises på en aktiv linje. 
 

Ved spillets start gives altid ét gevinstgivende flash, uafhængigt af antallet af synlige Allan symboler. 

10. Nudge

Nudge vindes i High/Low som 2, 4 eller 6 Nudge.

 

Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet.

 

Nudge banken vises som patroner på glasset, som tændes i et antal patroner, svarende til antallet af nudge I banken.

 

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra valse 1-3 kan steppes frem til en gevinst.

 

Automatisk Nudge:

Ved tryk på AUTO NUDGE, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på START FORFRA, hvorved man får mulighed for at foretage et nyt valg.

Manuel Nudge:

Tryk på pilene for valse 1, 2 eller 3 for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at gemme de vundne Nudge.

11. Direkte Nudge

Direkte Nudge vindes i Cigarspillet, som 2 eller 3 nudge direkte.

Disse kan ikke gemmes i Nudge Banken og skal derfor afvikles med samme.

 

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra valse 1-3 kan steppes frem til en gevinst.

 

Automatisk Nudge:

Ved tryk på AUTO NUDGE, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på START FORFRA, hvorved man får mulighed for at foretage et nyt valg.

Manuel Nudge:

Tryk på pilene for valse 1, 2 eller 3 for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position.

12. Automatisk gevinst

Ved Automatisk gevinst (Citron – Blomme, Appelsin - Klokke og Blomme - Melon) kører valse 1-3 til tre ens af et af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives.

Hvis bonussymbolet viser det samme symbol, gives gevinst for 4 ens.

13. Superhold

Så længe spillet er aktivt har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold på valse 1 til 3.

14. Superflash

Et antal lamper tændes vilkårligt på hele glasset. Herefter skydes de ned en ad gangen til der kun er én tilbage, hvorefter den pågældende gevinst gives.

15. Gunflash

Gunflash vindes i High/Low samt i Tøndespillet.

 

Spillet er aktivt i 10 spil eller til 60 Jackpot spil er opnået.

 

Spillet består af fire felter, og så længe spillet er aktivt vil en Blå bar på centerlinjen give et flash mellem disse fire felter hvorefter lyset standser og giver den pågældende gevinst.

 

Gevinsterne består af 2, 5, 10 eller 30 Jackpot spil. Vundne spil lægges til Jackpot spil banken, og når Gunflash spillet afsluttes, gives det opsamlede antal Jackpot spil.

 

Antal spil tælles først ned efter den første Blå Bar på centerlinjen.

16. Jackpot

Jackpot vindes i 60 spil ved 4 x Grøn Bar på valserne, eller via Gunflash imellem 2 og 60 spil.

 

Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinjen eller bonussymbolet betyde, at lyset løber rundt imellem gevinstfelterne og standser i ét af dem, hvorefter gevinsten udbetales.

 

Der gives kun én gevinst pr. spil, uanset antallet af grønne bar på centerlinjen.

 

Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinjen.

 

Vindes 1200 kredit gives yderligere 3 spins på den tilhørende Super Jackpot.

Dette angives ved en guldmønt på 1200 præmien.

17. Topspil

Topspil vindes i Tøndespil, High/Low og i gevinsttavlen ved 4 ens.

 

Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder.

 

Vindes Topspil flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem.

Herefter flasher lyset frem og tilbage mellem gevinsterne i den pågældende række indtil der standses på én af dem og gevinsten udbetales.

 

De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om topspil.

18. Features generalt

Featureafvikling

Flerlinjespillet gemmes ikke, (undtagen under afvikling af Jackpot og Gunflash), men afvikles altid sammen med øvrige aktive features. Ligeledes afvikles High/Low, Nudge og Automatisk gevinst, altid når de vindes; dog ikke under Jackpot og Gunflash spil.

 

Hold

Der foretages ikke autohold, så længe en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv. Det er dog altid muligt at holde manuelt, så længe der ikke er opnået gevinst.

I Jackpot og Gunflash foretages dog autohold indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned.

 

Jackpot

Når Gunflash vindes i Tøndespil, afsluttes Tøndespillet i slutningen af nuværende træk, og så længe Jackpot og Gunflash spillet er aktivt, gemmes alle øvrige features.

Loading ...