Thors Hammer (Super Jackpot)

gameProvider

Thors Hammer (Lynstart)

Tag kampen op med den nordiske gud Thor, mærk spændingen og nyd de mange udfordringer. Udnyt alle de valgmuligheder spilleautomaten Thors Hammer giver dig og brug den rigtige taktik til at vinde den helt store Jackpot.

Brug dine featurepoint rigtigt og få større gevinster eller kom tættere på den helt store Jackpot. Automaten har også en helt ny måde at få Jackpot Chance på med 60 Jackpotspil, men nu også med chancen for valgfrit spil.

 Thors Hammer (Lynstart) har Super Jackpot.

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Gevinstprocenter blev senest ændret d. 29-06-2023 fra 84% for 25 og 50 øres indsatsniveauer til ovenstående.

Skjoldet - Spil 1

Skjoldet vindes ved 3 x skjolde på valserne eller via Valgfrit spil.

Spillet er aktivt i mellem 15 og 20 spil, eller indtil Jackpot opnås, eller max. 60 Jackpot spil vindes under afvikling af Skjoldet.

Antal vundne spil vises på display, og herefter skal spiller tage stilling til, om der skal spilles med eller uden featurepoint. Det koster 100 featurepoint pr. spil.

Spilles der med featurepoint, fortsætter automaten med at trække 100 featurepoint pr. spil, indtil featuren er færdig, eller der ikke er flere featurepoint i banken.

Når der spilles med featurepoint, gives gevinsterne fra kolonnen til højre på vej op til cirklen, og i cirklen gives gevinsterne 2 gange.

Tændt logo på valse 3 giver ét step opad. Når spilleren har tændt de 6 første felter, vil næste tændte logo på valse 3 medføre en rotation imellem felter i skjoldet og give gevinsten i ét af dem.

Er Liniespillet aktivt sammen med Skjoldet, gives der en tur for hvert tændt Logo på valse 3.

Lander lyset på 20 Jackpot spil, eller opnås max. 60 Jackpot spil under afvikling af Skjoldet, afvikles Jackpot straks, og eventuelle resterende spil i Skjoldet slettes.

 

 

 

Mjølner - Spil 2

Mjølner vindes ved 3 x hammer på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 20 spil, eller indtil alle seks terning sæt er tændt, Jackpotchance opnås, eller max. 60 Jackpot spil opnås under Mjølner spillet.

Antal vundne spil vises, og herefter skal spiller tage stilling til, om man ønsker at bruge 800 featurepoint på at få Featurepoint flash feltet tændt.

Tændes feltet, gives Featurepoint flash med det samme.

Hvis Liniespil vindes eller på forhånd er aktive, når Mjølner starter, gemmes disse, til spillet er afsluttet.

Tre ens terningesymboler på én gang fordelt på de tre valser i de ni synlige felter, tænder lys fortløbende i gevinstrækken. Foruden terningesymbolerne findes T-logos på valse 3. Disse gælder som jokere for terningesymbolerne. Opnås to ens terninger på valserne 1 og 2 og samtidig et T-logo på valse 3, betragtes dette som 3 ens terninger.

Gevinster gives nedefra startende med Featurepoint flash, Superflash osv., uanset hvilken kombination af 3 ens terninger, der udløser gevinsten.

 

 

Valhalla - Spil 3

Spillet er aktivt i mellem 20 og 25 spil, eller indtil Jackpot opnås, eller max. 60 Jackpot spil opnås under Valhalla. Antal vundne spil vises, og herefter skal spiller tage stilling til, om der skal spilles med eller uden featurepoint.

Det koster 50 featurepoint pr. spil. Hvis der spilles med featurepoint, fortsætter automaten med at trække featurepoint fra, indtil alle 5 hjørner er ramt, eller der ikke er flere featurepoint i banken.

Så længe spillet er aktivt, vil et tal (1-7, sidder på T-logo) på en aktiv linie på valse 3 give det pågældende antal step frem i den yderste række og udbetale gevinsten, der standses på.

Standses der på et pile felt, kan spilleren næste gang vælge at steppe ind i centrum eller fortsætte i den yderste række.

Standses der på Skjold flash, gives et flash mellem felter i Skjoldet, hvorefter lyset standser på ét af felterne, og gevinsten gives. Der tages hensyn til, om der spilles med eller uden featurepoint.

Standses der på et af de fem Stjerne felter, tændes feltet, og når alle fem felter er tændt, gives 500 featurepoint eller Jackpot chance, afhængig af om der spilles med eller uden featurepoint.

Opnås et af de to Midgårds orm felter, tændes et tal i feltet. Opnås det samme felt igen, gives Jackpot chance.

Så længe Valhalla er aktiv, vil en stjerne på centerlinien give et ekstra spil. 

 

 

Gevinsttavlen

Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinie på valserne, gives gevinst ifølge gevinsttavlen.

Featurepoint gives oveni kredit gevinsten og overføres til Featurepoint banken.

Ved grønne bar gives flash mellem 400, 600 og Jackpot Chance.

 

Gameflash

Gameflash vindes ved 3 x Skib på valserne, via Skjoldet, Mjølner, Valhalla eller Superflash.

Spillet består af 11 gevinst felter. Hvert felt markeres på skift, og det vundne felt gives i gevinst.

 

 

Featurepoint Flash

Lyset skifter imellem featurepoint gevinsterne.

Det vundne antal sættes i Featurepoint banken og kan anvendes, når Skjoldet, Mjølner eller Valhalla starter.

 

 

Superflash

Et antal gevinstfelter tændes vilkårligt på hele spilpladen.

Herefter slukkes de én ad gangen, til der kun er én tilbage, hvorefter den pågældende gevinst gives.

 

Nudge

Nudge vindes som 3 eller 5 Nudge eller som 2, 3 eller 4 Nudge Direkte. Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge: 
Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge, og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb, som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge: 
Tryk Valse 1, 2 eller 3 for at vælge valse. Tryk Op eller Ned for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position eller for at gemme de vundne Nudge. Max 20.

 

Topspil

Topspillet vindes i Skjoldet, Valhalla, Gameflash og Superflash. Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder.

Vindes Topspil, flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem. Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem, og gevinsten udbetales.

De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet.

 

Jackpot Chance

Jackpot Chance vindes i Mjølner, Valhalla, Superflash og via flash ved 3 x grønne bar på valserne.

Lyset skifter først imellem felterne Jackpot, Valgfrit spil og Super.

Vindes Jackpot skifter lyset imellem 5, 10, 20, 40 og 60 Jackpotspil.

Vindes Jackpot Chance fra anden side, mens Skjoldet, Mjølner eller Valhalla er aktive, afvikles spillet på følgende måde: 
Vundne Jackpot chancer lægges ikke i kø, men afvikles umiddelbart.

Vindes Jackpot fra Jackpot chance, tælles antal spil op i display, ved jackpotspil vundet direkte i featuren eller ved 60 Jackpot spil stopper den aktive feature, uanset hvor mange spil der er igen, og Jackpot afvikles herefter.

 

Jackpot

Jackpot vindes via Jackpot Chance eller direkte fra Skjoldet. Spillet er aktivt i max. 60 spil.

Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinien betyde, at lyset løber rundt imellemgevinstfelterne og standser i ét af dem, hvorefter gevinsten udbetales.

Der gives kun én gevinst pr. spil, uanset antallet af grønne bar på centerlinien.

Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinien.

 

 

Valgfrit Spil

Når der på valserne opnås 3 x Thor eller via et featurespil, kan spilleren vælge imellem de 3 valgbare spil:

1. Skjoldet 
2. Mjølner 
3. Valhalla

Valget træffes ved tryk på det spil, man ønsker at vælge.

 

Luxushold

Når Luxushold starter gives et oplæg på 2 ens, herefter har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold, så længe spillet er aktivt.

Kredit Overflow

I tilfælde hvor den samlede gevinst for et træk overstiger 1200 Kredit, vil overskydende kredit gå i Kredit Overflow.

Kredit i Kredit Overflow vil blive udbetalt med næste gevinstudbetaling – dog stadig max. 1200 Kredit pr. udbetaling.

I Thors Hammer vil et lille skattekiste symbol vises på valseholderen, såfremt der er kredit i Kredit Overflow.

Featureafvikling

Liniespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features, dog ikke under Jackpot spil og Mjølner. Ligeledes afvikles Gameflash, Superflash, Nudge og Automatisk gevinst altid, når de vindes; dog ikke under Jackpot spil.

Hold

Der foretages ikke autohold, så længe en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv.
Det er dog altid muligt at holde manuelt, så længe der ikke er opnået gevinst.

I Jackpot foretages dog autohold, indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned.

Liniespil

Liniespil vindes i Gameflash, Superflash, Skjoldet og Valhalla.
Der vindes enten 3 eller 5 linier, som herefter er aktive i det viste antal spil.

Så længe liniespillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på en aktiv linie udløse en gevinst. 
3 linier er tre vandrette linier, og vindes disse, mens de er aktive, lægges det vundne antal spil til. 
5 linier er tre vandrette samt 2 diagonale linier. Vindes 5 linie spil, mens 3 linie spil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linie spillene, når 3 linie spillene afsluttes.

Liniespillet kan være aktiv sammen med alle øvrige features, dog ikke Mjølner og Jackpot.
Når Mjølner eller Jackpot starter, gemmes resterende liniespil, til Jackpot eller Mjølner spillet er afsluttet.

 

Finansiering af Super Jackpot

Startbeløbet er finansieret via det løbende spil, hvor en del går til den aktuelle Super Jackpot-pulje og en mindre del til opsparing af næste startbeløb. Når en jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart.

Super Jackpot 25 øre startbeløb er på: 3.000 kr.
Super Jackpot 50 øre startbeløb er på: 50.000 kr.
Super Jackpot 1 kr. startbeløb er på: 100.000 kr.
Super Jackpot 2 kr. startbeløb er på: 150.000 kr.

Loading ...