Robots

gameProvider

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Spilleregler:

 Maks. gevinst pr. træk er indsatsen X 600. 

To symboler kan holdes et træk, dog ikke efter gevinst. 

Gemte spil: Spil der vindes, mens et feature spil er i gang, bliver gemt, og hentes når igangværende spil er afsluttet. 

Spillene hentes i den rækkefølge, de er vundet. 

Valsebånd:

Gevinst oversigt:

Appelsin – Bar: Udløser et flash i henholdsvis TARGET 1, 2, 3 eller 4.  
Vindes “STOPLYS” i de første 3, kan man vælge mellem de felter som blinker. 
Vælges ”STOPLYS”, gives et flash i det ovenstående TARGET.  
Lys stoppes ved tryk på robotten for pågældende TARGET. 

CHANCEN

Et flash i de tilhørende felter. 

ROBO SPIL

Ét flash + 5 lykkespil. Lille Tandhjul på hjul 3 giver gevinst.  
Robo Spil gemmes ikke, men udføres, når det vindes.  
Udføres også, mens andre spil er i gang (dog ikke 4-9 Direkte Nudge).  
Vindes Robo spil, mens Robo Spil er i gang, gemmes spillet. 

BONUS – EKSTRA - SUPER

 

Et flash i de tilhørende felter. Det er muligt at skifte til næste søjle i Ekstra eller Super feltet. 

DATASPIL

10 lykkespil. Terning på hjul 1 giver gevinst.  
Først vælges hvilken række, man vil starte i, og hvilke terninger der giver gevinst.  
De valgte terninger er gældende resten af spillet, selvom man skifter række.  
Felterne ’Række 2’ og ’Række 3’ giver skift til den pågældende række i resterende antal spil.  
Når alle opsparingslys i en given række er tændte, gives en gevinst på hhv. +10 lykkespil og skift til næste række, eller Superspil.

DISPLAY SPIL

 14-18 lykkespil. Terningværdi på hjul 1 flytter lysene. Ved hold på hjul 1 flyttes ingen lys.  
Vælg med pilene i hvilken række lyset skal flyttes. Sekser giver desuden +1 lykkespil.  
Tændt stjerne søjle giver 20 kredit + tændt stjerne.  
Når sidste felt i “Firkant søjle” tændes, udløses gevinst afhængig af antallet af tændte stjerner.  
Denne gevinst kan kun opnås én gang for hvert Display Spil.  
Under linjespil vælges først linje 1,2 eller 3 – herefter vælges rækken der skal flyttes i. 
1, 2 eller 3 vandrette rækker tændt giver gevinster som angivet.  
Forslag til spillemåde: Tænd så mange stjerne felter som du “tør”, før du forsøger at tænde sidste hoved i “Firkant søjle”. 

 

TERMINAL SPIL

Lyset steppes frem med summen af terningerne på de aktive gevinstlinjer.  
Terning og diamant på holdt hjul tæller ikke.  
Ubrugte Lys Nudge gemmes fra spil til spil.  
Lys Nudge betyder, at man kan flytte 1, 2 eller 3 step ad gangen.  
Lysnudge kan ikke bruges efter et træk, hvor der er givet gevinst eller gemt en feature.  
Alle opsparinger gemmes fra spil til spil. 

SUPER SPIL

10 lykkespil.  
Tandhjul på hjul 3 giver gevinst. Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst.  
Hver 6. gang felt 1-3 vindes, gives et flash i felterne over opsparingerne.  
Har man vundet 60 Jackpotspil, flashes der ikke i felterne +20 Jackpot Spil.

JACKPOT SPIL

BAR på centerlinjen giver gevinst.  
Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst.  
Vindes Jackpot Spil, mens linjespil er i gang, holder linjespil pause, indtil Jackpot Spil er slut. 

 
Vindes 1200 kredit gives yderligere 3 spins på den tilhørende Super Jackpot. 

Dette angives ved en guldmønt på 1200 præmien. 
 

NUDGE

Under nudge kan man flytte hjulene det antal nudge, man har til rådighed i alt (vundne + gemte). 
Maks. antal gemte nudge kan ikke overstige 20. Evt. overskydende nudge er tabt.  
Det symbolbånd, man ønsker at nudge, vælges ved at klikke med musen på det symbolbånd, man ønsker at flytte.  
PIL OP flytter symbolbåndet et step op, PIL NED flytter symbolbåndet et step ned.  
Et tryk på AUTONUDGE vil få maskinen til at vælge den bedst mulige gevinst, set i forhold til hvor mange nudge der skal bruges, og hvilken gevinst man vil få.  
Man kan kun AUTONUDGE fra udgangspunktet. Når nudge er i gang, kan man eksperimentere med de nudge, man har til rådighed.  
Et tryk på START FORFRA, vil altid få maskinen til at vende tilbage til udgangspunktet.  
Ved tryk på OK accepteres symbolbåndenes aktuelle position; ubrugte nudge gemmes (maks. 20), og en evt. gevinst gives. 

SUPER NUDGE

Her gælder de samme regler som for almindelig Nudge. Forskellen består i, at gevinsttavlen er separat, og at maks. antal nudge, der kan gemmes, er 10. Autonudge vil forsøge at vinde Super Spil eller bruge maks. 2 Super Nudge til at vinde Data spil, Display spil, Terminal Spil eller Target 4.

4-9 DIREKTE NUDGE

-9 Direkte Nudge i 5-10 spil. 4 direkte Nudge giver altid 5 spil. 5 direkte Nudge giver altid 6 spil. Osv...  
Man kan ikke gemme Direkte Nudge.  
I Direkte Nudge vinder man muligheden for at nudge og holde sig til en gradvist bedre og bedre hjulposition eller 3 ens.  
Hvis udgangspunktet er tæt på to ens, kan man ved at nudge et hjul et step, igen holde på hjulet. Hvorved man kan køre med det/de hjul, man ikke holder.  
Hvis man efter sidste spil stadig har flere nudge, kan man bruge dem til at opnå 3 ens eller retten til endnu et hold. 
 
 
 
LINJESPIL 
Der er under linjespil, 3 gevinst linjer i stedet for kun 1.  
Linjespil holder pause mens Jackpot spil er i gang. 
 

Total flash

Gevinstfelter fjernes ét ad gangen, indtil kun ét felt er tilbage, som så gives.

Loading ...