Mount Everest

gameProvider

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Spilleregler:

Maks. gevinst pr. træk er indsatsen X 600. 

To symboler kan holdes et træk, dog ikke efter gevinst. 

Gemte spil: Spil der vindes, mens et featurespil er i gang, bliver gemt, og hentes når igangværende spil er afsluttet. 

Spillene hentes i den rækkefølge, de er vundet. 

Valsebånd

Gevinst oversigt:

Appelsin – Bar: Udløser et flash i henholdsvis Blåt, Lilla, Grønt, eller Rødt flash. Vindes “FORTSÆT/STOP” i de første 3, kan man vælge mellem at tage sidste gevinst i det vundne flash, eller et nyt gevinstflash i det næste flash.

CHANCEN

Et flash i de tilhørende felter.

EXTRA CHANCE

Et flash i de tilhørende felter.
Extra Chance gemmes ikke, men udføres, når det vindes.
Udføres også, mens andre spil er i gang (dog ikke 4-9 Direkte Nudge).

TOTAL FLASH

Gevinster fjernes én ad gangen, indtil kun én gevinst står tilbage, som så gives.

BONUS – EKSTRA - SUPER

Et flash i de tilhørende felter. Det er muligt at skifte til næste søjle i Ekstra eller Super feltet.

SPIL 1 - CLIFFHANGER

10 lykkespil. Kompas på aktiv gevinstlinje giver gevinst.
Opsparingerne gemmes fra spil til spil.

Søjle 1: Flash i tilhørende felter. Søjle 1 opsparing tændes ved stop på tilsvarende felt.
Når alle søjle 1 opsparinger er tændt, skiftes til søjle 2 med rest antal lykkespil + 10 lykkespil.

Søjle 2: Flash i tilhørende felter. Søjle 2 opsparing tændes ved stop på tilsvarende felt.
Når alle søjle 2 opsparinger er tændt, skiftes til søjle 3 med rest antal lykkespil + 10 lykkespil.

Søjle 3: Flash i tilhørende felter.

SPIL 2 – LAKE LUCK

10 lykkespil. Kompas på aktiv gevinstlinje giver gevinst.
Kompas giver et flash i den højre søjle.
Hver 6. gang et felt med en tilhørende opsparing vindes, gives et flash i venstre søjle.
Opsparingerne gemmes fra spil til spil.

SPIL 3 - BASECAMP

10 lykkespil. Lyset steppes frem med summen af terningerne på de aktive gevinstlinjer.
Terning og diamant på holdt hjul tæller ikke.
Lys Nudge betyder, at man kan flytte 1, 2 eller 3 step ad gangen.
Lys Nudge kan ikke bruges efter et træk, hvor der er givet gevinst eller gemt en feature.
Ubrugte Lys Nudge gemmes fra spil til spil.
Alle opsparinger gemmes fra spil til spil.

MAXI FLASH

Antal lykkespil afhænger af hvorfra Maxi Flash vindes.
Kompas på aktiv gevinstlinje giver gevinst.

SUPER SPIL

10 lykkespil.
Kompas på aktiv gevinstlinje på hjul 3 giver gevinst.
Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst.
Hver 6. gang et felt med en tilhørende opsparing vindes gives et flash i det tilhørende opsparingsflash.
Opsparingerne gemmes fra spil til spil.

JACKPOT SPIL

BAR på aktiv gevinstlinje giver gevinst, dog kun én gevinst pr. træk.
Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst.

Vindes 1200 kredit gives yderligere 3 spins på den tilhørende Super Jackpot.

Dette angives ved en guldmønt på 1200 præmien.

NUDGE

Under nudge kan man flytte hjulene det antal nudge, man har til rådighed i alt (vundne + gemte).
Maks. antal gemte nudge kan ikke overstige 20. Evt. overskydende nudge er tabt.
Det symbolbånd, man ønsker at nudge, vælges ved at klikke på det symbolbånd, man ønsker at flytte.
PIL OP flytter symbolbåndet et step op, PIL NED flytter symbolbåndet et step ned.
Et tryk på AUTONUDGE vil få maskinen til at vælge den bedst mulige gevinst, set i forhold til hvor mange nudge der skal bruges, og hvilken gevinst man vil få.
Man kan kun AUTONUDGE fra udgangspunktet. Når nudge er i gang, kan man eksperimentere med de nudge, man har til rådighed.
Et tryk på START FORFRA, vil altid få maskinen til at vende tilbage til udgangspunktet.
Ved tryk på OK accepteres symbolbåndenes aktuelle position; ubrugte nudge gemmes (maks. 20), og en evt. gevinst gives.

4-9 DIREKTE NUDGE

4-9 Direkte Nudge i 5-10 spil. 4 direkte Nudge giver altid 5 spil. 5 direkte Nudge giver altid 6 spil. Osv...
Man kan ikke gemme Direkte Nudge.
I Direkte Nudge vinder man muligheden for at nudge og holde sig til en gradvist bedre og bedre hjulposition eller 3 ens.
Hvis udgangspunktet er tæt på to ens, kan man ved at nudge et hjul et step, igen holde på hjulet, hvorved man kan køre med det/de hjul, man ikke holder.
Hvis man efter sidste spil stadig har flere nudge, kan man bruge dem til at opnå 3 ens eller retten til endnu et hold.LINJESPIL
Der er under linjespil, 3 aktive gevinstlinjer, i stedet for kun 1.
Vundne linjespil vil være aktive under alle features.

Loading ...