Midnight Madness

gameProvider

Midnight Madness

Gevinstprocenter

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%


Midnight Madness har 3 valser.

Gevinsttavlen

Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinje på
valserne gives gevinst ifølge gevinsttavlen.

Ved blå og grønne bar gives flash mellem
de tilhørende gevinster.

Gevinstbonus

Når der opnås 3 ens citroner, appelsiner, blommer, klokker eller meloner på valserne, tændes mellem én og tre timer i uret.

Når den sidste time tændes, gives ét ekstra spil til brug i Kistespillet, Fuldmånen eller Edderkoppen. Herefter slukkes uret, og der startes forfra.

Spillet gemmes i den tilhørende bank (dog max. 7).

Når ét af de pågældende spil vindes, kan spilleren vælge at tilføje de opsparede spil, eller de kan gemmes til senere brug.

Vindes ekstra spil mens et af de tre spil er aktive, kan spilleren ligeledes vælge at bruge de opsparede spil med det samme.

Valgfrit spil

Når der på valserne opnås 3 kranier, kan spilleren vælge imellem de 3 valgbare spil:

  1. Kistespil
  2. Fuldmånen
  3. Edderkoppen

Valget træffes ved at trykke på det ønskede spil.

Kistespil

Kistespillet vindes ved 3x Mumie på valserne eller via Valgfrit spil.

Spillet er aktivt imellem 15 og 20 spil, eller indtil 60 Jackpot spil opnås.

Så længe spillet er aktivt, vil 3 ens på en aktiv linje på valserne give gevinst i kisten oven i den ordinære gevinsttavle gevinst.

Blå og grønne bar giver flash mellem Jackpot gevinster.

Blommer, klokker, meloner og røde bar giver alle et flash mellem Topspil, Super+Magic Madness, 2 Jackpot spil og 8 Jackpot spil.

Appelsiner giver hold til gevinst, eller til Kistespillet er slut.

Citroner giver 3 linjespil i 10 spil.

Så længe Kistespillet er aktivt, vil en Mumie på centerlinjen give et ekstra spil.

Fuldmånen

Fuldmånen vindes ved 3x Varulv på valserne eller via Valgfrit spil.

Spillet er aktivt i 10 spil, eller indtil Jackpot Gys opnås.

Så længe spillet er aktivt, vil et tal mellem 1 og 6 på en aktiv linje på valse 3 give ét step frem i månen og udbetale den pågældende gevinst.

Et 7-tal på valse 3 giver et flash mellem alle resterende felter, hvorefter lyset standser på ét af felterne og gevinsten gives.

Givne gevinster tændes og gives ikke igen. Ved step springes der til det næste ikke tændte felt.

Så længe Fuldmånen er aktiv, vil en Varulv på centerlinjen give et ekstra spil.

Edderkoppen

Edderkoppen vindes ved

3x Edderkop på valserne eller via Valgfrit spil.

Spillet er aktivt imellem 20 og 25 spil, eller indtil Jackpot Gys opnås gennem spøgelsesfelterne.

Så længe spillet er aktivt, vil et tal (1-7) på en aktiv linje på valse 3 give det pågældende antal step frem i den yderste række af Edderkoppens spind og udbetale gevinsten, der standses på.

Standses der på et pilefelt kan spilleren vælge at steppe ind i spindets centrum, eller fortsætte i den yderste række.

Standses der på Måneflash gives et flash mellem alle felter i Fuldmånen, hvorefter lyset standser på ét af felterne, og gevinsten gives.

Standses der på et af de fem Magic Madness felter, tændes feltet, og når alle fem felter er tændte, tændes det tilhørende lys i Magic Madness.

Opnås et af de to Spøgelses felter, tændes blink i feltet. Opnås det samme felt igen, gives Jackpot Gys.

Standses der på et Gyser felt, tændes feltet samtidigt med at den mindste gevinst i Jackpot Gys slukkes.

Opnås der herefter Jackpot Gys via Spøgelsesfelterne, mens Edderkoppen stadig er aktiv, er den eller de mindste gevinster ikke opnåelige.

Allerede tændte Gyser felter giver ikke gevinst igen.

De slukkede felter gælder kun for Jackpot Gys vundet via Spøgelsesfelterne. Jackpot Gys vundet via Magic Madness gemmes til Edderkoppen er afsluttet. Det er således muligt at vinde flere Jackpot Gys i samme Edderkoppen spil.

Så længe Edderkoppen er aktiv, vil en Edderkop på centerlinjen give et ekstra spil.

Gameflash

Gameflash vindes ved 3x Gravsten på valserne, via Fuldmånen, Edderkoppen eller Superflash.

Spillet består af 12 gevinst felter.

Når spillet vindes, bestemmes gevinsten af tallet på Gravstenen på valse 3.

Tallene 1-6 giver gevinst ud for det pågældende tal.

Et 7-tal giver et flash mellem de seks øverste felter, hvorefter lyset standser på ét af felterne, og gevinsten gives.

Ved flere Gravsten på flere aktive linjer på valse 3, gives kun gevinst for den Gravsten, som indgår i en gevinstkombination, der giver Gameflash.

Enten ved 3 Gravsten på linje, eller når en Gravsten på valse 3 giver step i Fuldmånen, eller Edderkoppen frem til et felt, hvor gevinsten er Gameflash.

I dette tilfælde er det tallet på Gravstenen, som resulterede i Gameflash, der bestemmer gevinsten i Gameflash.

Vindes Gameflash via Superflash bestemmes gevinsten af tallet, som i Fuldmånen eller Edderkoppen resulterede i Superflash.

Nudge

Nudge vindes i Gameflash som 2, 3 eller 5 Nudge, eller i Edderkoppen som 2, 3 eller 4 Direkte Nudge.

Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge:

Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten
foretage automatisk nudge og automaten
vil selv steppe frem til den bedst opnåelige
gevinst. Hvis man ønsker at ændre det
valseløb som automaten har foretaget
automatisk, skal der trykkes på Start
Forfra, hvorved man får mulighed for
at foretage et nyt valg. Tryk OK for
at acceptere.

 

Manuel Nudge:

Tryk op eller ned for at steppe med den valgte
valse. Tryk OK for at acceptere den valgte
position, eller for at gemme de vundne
Nudge. Der kan maksimalt gemmes 20 nudge.

Direkte Nudge

Ved Direkte Nudge slukkes Nudge banken. I stedet vises det vundne antal direkte Nudge.

Disse kan ikke gemmes i Nudge banken og skal derfor afvikles med samme.

Herefter kører valserne til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge:

Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får

mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge:

Tryk op eller ned for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at fortsætte.

Super Nudge

SuperNudge vindes i Gameflash eller i Edderkoppen.

Når spillet vindes, vises SuperNudge feltet, og spilleren har herefter 1 Nudge, som kan bruges på et valgfrit tidspunkt efter et ordinært valseløb. Dog ikke når der allerede er opnået gevinst.

Der kan kun nudges nedad, og spilleren aktiverer SuperNudge ved at trykke på de to stearinlys ved siden af valserne. Efter aktivering vælges hvilken valse der skal der skal nudges nedad.

Under autoplay bruges SuperNudge kun ved mulighed for en stor gevinst i hovedspillet. En stor gevinst er: 3x grøn bar, 3x mumie, 3x varulv, 3x edderkop, 3x kranie eller 2x Gameflash plus et 6 eller 7-tal. Ved mulighed for stor gevinst får spilleren 15 sekunder til at vælge SuperNudge fra. SuperNudge vælges fra, ved at trykke på stearinlysene. Når tiden er gået, vælger automaten (kun under autoplay) at bruge SuperNudge, hvis der kan opnås en stor gevinst.

Under Kistespil bruger spillet SuperNudge på alle Kistespils symboler.

Under Fuldmånen og Edderkoppen bruger automaten SuperNudge på et tal på valse 3, hvis der herved kan opnås gevinst.

Under Jackpot bruger automaten SuperNudge på grøn bar, dog først efter Jackpot nedtællingen er begyndt.

Der kan kun gemmes 1 SuperNudge.

Linjespil

Linjespil vindes i Gameflash, Kistespil, Fuldmånen og Edderkoppen.

Der vindes enten 3 eller 5 linjer, som herefter er aktive i det viste antal spil.

Så længe linje spillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på en aktiv linje udløse en gevinst.

3 linjer er tre vandrette linjer og vindes disse, mens de er aktive, lægges det vundne antal spil til. 5 linjer er tre vandrette samt 2 diagonale linjer. Vindes 5 linjespil, mens 3 linjespil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linjespillene, når 3 linjespillene afsluttes.

Linjespillet kan være aktiv sammen med alle øvrige features, dog ikke Jackpot. Når Jackpot vindes, gemmes resterende linjespil til Jackpot spillet er afsluttet.

Automatisk Gevinst

Ved Automatisk gevinst (Citron – Blomme, Blomme - Melon og Rød – Grøn bar) kører valse 1-3 til tre ens af et af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives.

Superhold

Så længe spillet er aktivt, har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold.

Superflash

Et antal lamper tændes vilkårligt på hele glasset. Herefter slukkes de en ad gangen, til der kun er én tilbage, hvorefter den pågældende gevinst gives.

Magic Madness

Spillet består af tre felter, som hver især repræsenterer de tre spil; Kistespil, Fuldmånen og Edderkoppen.

I hver af de tre spil findes en gevinstkombination, som tænder spillets felt i Magic Madness.

Når alle tre felter er tændte, gives Jackpot Gys, hvorefter felterne slukkes, og der startes forfra.

Jackpot Gys

Jackpot Gys vindes i Fuldmånen og Edderkoppen samt via flash ved 3x grøn bar på valserne.

Spillet består af fem felter, og når spillet vindes flashes der mellem disse fem felter, hvorefter lyset standser og den pågældende gevinst gives.

Gevinsterne består af 2, 5, 10, 30 eller 60 Jackpot spil.

Jackpot

Jackpot vindes via Jackpot Gys eller direkte gennem Kistespillet.

Spillet er aktivt imellem 2 og 60 spil.

Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinjen betyde, at lyset løber rundt imellem gevinstfelterne og standser i ét af dem, hvorefter gevinsten udbetales.

Der gives kun én gevinst pr. spil uanset antallet af grønne bar på centerlinjen.

Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinjen.

Topspil

Topspil vindes i Kistespillet, Fuldmånen og Edderkoppen samt i gevinsttavlen ved 3x blå eller grønne bar.

Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder.

Vindes Topspil flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem.

Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem, og gevinsten udbetales.

De enkelte gevinstræk kan desuden vindes direkte udenom topspil.

Features generelt

Featureafvikling:

Flerlinjespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features, dog ikke under Jackpot spil. Ligeledes afvikles Gameflash, Superflash, Nudge og Automatisk gevinst altid, når de vindes. Dog ikke under Jackpot spil.        

Hold:

Der foretages ikke autohold, så længe en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv. Det er dog altid muligt at holde manuelt, så længe der ikke er opnået gevinst.

I Jackpot foretages dog autohold, indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned.

Jackpot:

Når Jackpot Gys vindes i Fuldmånen eller Edderkoppen, afsluttes det pågældende spil; og så længe Jackpot spillet er aktivt, gemmes alle øvrige features.

Finansiering af Super Jackpot

Startbeløbet er finansieret via det løbende spil, hvor en del går til den aktuelle Super Jackpot-pulje og en mindre del til opsparing af næste startbeløb. Når en jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart.

Super Jackpot 25 øre startbeløb er på: 3.000 kr.
Super Jackpot 50 øre startbeløb er på: 30.000 kr.
Super Jackpot 1 kr. startbeløb er på: 50.000 kr.
Super Jackpot 2 kr. startbeløb er på: 75.000 kr.

Loading ...