Magic Night

gameProvider

Magic Night

Gevinstprocenter

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Magic Night har 3 valser

 

Valgfrit Spil

Når der på valserne opnås 3x Flamingoer, skal spilleren vælge imellem de 3 features:

 

  1. Lysspil
  2. Lottospil
  3. New York

 

Valget træffes ved at trykke på det ønskede spil.

 

Lysspil

Lysspil starter, når der på valserne opnås 3x Luxor, eller spillet kan vælges fra Valgfrit spil.

 

Lysspil er et dobbelt spil, hvor lys løber op og ned i hver sin søjle i featuren, samtidig med at valserne løber.

Standser alle 3 lys i samme vandrette række, opnås den gevinst der er angivet ud for den pågældende række, i øvrigt samme gevinst som for valserne.

 

Samtidig med at lyset løber i de 3 søjler, skifter lyset i felterne Even, Double og Triple. Gevinsten fra Lysspillet kan både doubles og triples eller gives som even, alt efter hvor lyset standsede.

 

Banken starter altid med minimum 20 point. Lysspil banken nedskrives med 2 point pr. spil. Featuren er aktiv, så længe der er noget i banken.

Lottospil

Lottospillet aktiveres via 3x Monte Carlo, valgt fra Valgfrit spil eller vundet i Gameflash.

 

Featuren er aktiv i mindst 15 spil. Så længe featuren er aktiv, vil tallene, som er dobbelt symbol på valserne, tænde de respektive tal på kortene.

 

Gevinsterne udbetales efterhånden som de opnås. Alle lys i kort 1, 2 og 3 slukkes først, når spilleren opnår Super, eller når spillet er slut.

 

Bonus kortet består af 5 tal, som ikke findes på de øvrige 3 kort, og 10 tal som også findes på de andre kort. De tændte bonustal står tændt fra det ene spil til det andet.

 

Når hele kortet er fyldt, vindes gevinsten fra Citron til Melon. Automaten foretager et nyt valseløb frem til en gevinstgivende kombination imellem Citroner og Meloner. Tal der kommer frem på valserne, som følge af det nye valsestop, tæller ikke med i kort 1 til 3.

New York

New York aktiveres ved 3x Frihedsgudinder eller vælges via Valgfrit spil.

 

Spillet er aktivt i 10 spil, eller indtil enten 40 Topspil eller 60 Jackpot spil opnås. Når valserne første gang standser på en Troldmand, flasher lyset i de 4 nederste felter og stopper på ét af dem. Dette felt bliver udgangsposition for at komme videre i spillet. Herefter medfører en Troldmand på de aktive linjer ét step opad. Ved hvert step gives den pågældende gevinst.

 

Når spilleren har opnået Super, vil en Troldmand på én aktiv valse, tænde Chancen, og lyset vil flashe imellem Super og felterne 40 Topspil og 60 Jackpotspil. Standser lyset i felterne 40 Topspil og 60 Jackpot spil, starter et nyt flash imellem disse felter, og evt. resterende New York spil annulleres. Vindes felt nr. 12, 40 Topspil, vil en Troldmand på én af de aktive linjer give ét Topspil.

Gameflash

Aktiveres af 3x Klovne eller når Gevinst bonusfeaturen har tændt 3 stjerner, og 4. gevinst opnås. Hvert felt med gevinst markeres på skift, og det vundne felt gives i gevinst. Lander Gameflash på feltet 15 Jackpot spil, tændes en stjerne, når alle stjerner er tændte gives 15 Jackpot spil.

 

Nudge i Gameflash

Valserne kan individuelt “steppes” det vundne antal Nudge, for at opnå en gevinst, eller spilleren kan vælge at gemme vundne Nudge point i Nudge banken (maks. 20). Dog kan gevinsten Direkte Nudge ikke gemmes. Valserne kører altid til en ny udgangsposition, når der vindes Nudge.

 

Spilleren skal tage stilling til, om der ønskes at køre manuel eller automatisk nudge.

Automatisk Nudge

Ved tryk på AUTO NUDGE, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge, og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb, som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på START FORFRA, hvorved man får muligheden for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge

Tryk på pilene i toppen og bunden af valserne for at steppe den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position eller for at gemme de vundne nudge.

Hold efter hold i Gameflash

Featuren består i, at spilleren får mulighed for at foretage hold efter hold i 40 spil. 

Flerlinjespil i Gameflash

Ved siden af valserne sidder 5 pile, som hver angiver en valselinje.

 

Linie 1 er centerlinjen.

Linie 2 er linjen under centerlinjen.

Linie 3 er linjen over centerlinjen.

Linie 4 går diagonalt fra pilen op til modsatte øverste hjørne.

Linie 5 går diagonalt fra pilen ned til modsatte nederste hjørne.

 

Når spillet aktiveres, flasher lyset mellem de 5 pile og standser i 3 af dem. De pågældende linjer vil herefter være aktive i de næste 40 spil. Centerlinjen vil dog altid være den ene af linjerne, da den altid skal være aktiv.

 

Når en linje er aktiv, vil enhver gevinstkombination på denne linje udløse en gevinst.

 

Flerlinjespillet kan være aktivt sammen med alle øvrige features. Vindes der Jackpot spil vil linjer være aktive, indtil den første grønne bar på centerlinjen opnås. Når Jackpot spillet afsluttes, aktiveres linjespillet igen.

Vindes 3 linjer igen, inden spillet er færdigt, lægges 40 linjespil oven i det antal spil spilleren har tilbage på de samme linjer.

Finder en gevinst i Gameflash

Når spillet starter, flasher lyset mellem de synlige symboler på valserne. Spilleren skal nu trykke på start, hvorved lyset standser på et symbol på en af valserne. Denne valse stepper nu, så symbolet står på centerlinjen (hvis det ikke allerede er der), hvorefter de 2 øvrige valser kører frem til samme symbol, og gevinsten gives.

Magic Line

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at spillet kan starte:

 

Der skal vindes 3x Double bar på valserne.

Gevinst bonus skal give den 4. gevinst, det medfører et Gameflash.

Gameflash featuren skal give Topspil.

Den nederste række tal i Lottospillets bonuskort skal alle være tændte.

 

Er alle disse betingelser opfyldt gives Magic Line, og det medfører et flash imellem Super (felt nr. 10 i New York) og 60 Jackpot spil / 40 Topspil (felt 12 & 13 i New York).

Jackpot

Så længe Jackpot er aktiv, vil den enkelte Triple bar på centerlinjen betyde, at lyset løber frem og tilbage imellem de 3 gevinstfelter og standser i et af dem, hvorefter gevinsten udbetales. Udløsningsfeltet blinker, så længe featuren er aktiv.

Vindes 1200 kredit gives yderligere 3 spins på den tilhørende Super Jackpot.

Dette angives ved en guldmønt på 1200 præmien.

Vindes Jackpot fra Gameflash spillet, tændes lys i en stjerne, når alle 5 stjerner er tændte, gives 15 Jackpot spil.

 

Hold under Jackpot: Der laves ikke autohold, så længe Jackpot featuren er aktiv.

Topspil

Så længe featuren er aktiv, vil én eller flere Troldmænd på aktive linjer udløse ét Topspil.

Loading ...