Bandit

gameProvider

Generelt om Bandit

Max gevinst 1200 kredit pr. træk

Gevinstprocenter

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Gevinstprocenter blev senest ændret d. 29-06-2023 fra 84% for 25 og 50 øres indsatsniveauer til ovenstående.

Gevinsttavlen

Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinie på valserne, gives gevinst ifølge gevinsttavlen.

Ved grønne bar gives flash mellem 400, 600 og Jackpotspil.

Gevinstbonus

Vindes der røde, blå eller grønne bar tændes henholdsvis én, to eller tre guldbarrer.

Når alle 12 guldbarrer er tændte, gives flash imellem Gameflash og Valgfrit spil. Herefter slukkes alle guldbarrer, og der startes forfra.

Når der opnås 3 ens appelsiner, blommer, klokker eller meloner på valserne, tændes henholdsvis én eller to patroner.

Når den sidste patron er tændt, gives ét ekstra spil til brug i Kuppet eller Franz Jäger.

Herefter slukkes alle patroner, og der startes forfra.

Ekstra spil gemmes i den tilhørende bank (dog max. 7).

Når ét af de pågældende spil vindes, kan spilleren vælge at tilføje de opsparede spil, eller de kan gemmes til senere brug. Vindes ekstra spil mens et af de to spil er aktive, kan spilleren ligeledes vælge at bruge de opsparede spil med det samme.
Under autospil bruges de hvis banken har nået sit maksimum på 7 spil, eller hvis 3 eller 5 linier er aktive.

Valgfrit spil

Når der på valserne opnås 3 Bandit logoer, kan spilleren
vælge imellem de 3 valgbare spil, Valgfrit spil kan også vindes via flash, når de 12 guldbarre er tændte.
Valgbare spil:
1. Lysspil
2. Kuppet
3. Franz Jäger

Lysspil

Lysspil vindes ved 3 x Lommelygter på valserne eller via Valgfrit spil.
Lysspil er et dobbelt spil, hvor lys løber op og ned i hver sin søjle i gevinsttavlen samtidig med at valserne løber. Standser alle 3 lys i samme vandrette række, opnås den gevinst der er angivet i venstre gevinstsøjle samt Patroner og Guldbarrer udfor den pågældende række.

I Lysspillet er der auto hold, men vindes Lyshold får spilleren mulighed for selv at sætte holdet og foretage hold efter hold i vundne antal spil, så længe Lysspillet er aktivt. Hold på gevinsttavlen markeres med en rød hængelås. Ved samme gevinst på valserne og i Lysspillet gives dobbelt gevinst.
Herudover giver Grønne Bar 60 Jackpotspil.
Når Lysspillet aktiveres, kan spillet fravælges for derved at bevare de opsparede point i Lysspilsbanken. Fravælges spillet, gives op til 20 ekstra Lysspil point.
Banken starter altid med mindst 20 point. Lysspil banken nedskrives med 2 point pr. spil. Lysspillet er aktivt så længe der er noget i banken, eller indtil Jackpotspil opnås. Opnås Jackpot gemmes de resterende point.

Kuppet

Kuppet vindes ved 3 Nøgler på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 25 spil, eller indtil Jackpotspil opnås.
Så længe spillet er aktivt, vil et ”Bandit hoved” på en aktiv linie på valse 3 give et antal step frem i spillet. Antal step bestemmes af tallet på valse 2, (Kun gule tal, fra 1-6), på samme vandrette linie, som ”Bandit hovedet” er på valse 3. Der gives gevinst på det felt, der standses på.
Spilleren vælger selv om der skal flyttes med den røde eller blå ”brik”. For at opnå Jackpotspil fra Kuppet skal begge ”brikker”, både den røde og den blå, rykkes frem til ”JACKPOTSPIL” feltet.

For at komme fra ét rum op i det næste skal døren være åben. Når der landes på feltet ”Åben Dør” vælges hvilken dør der ønskes åbnet. Når en dør har været brugt, til at komme op i næste rum med, lukkes den igen.
Når der landes på en ”Lysestage” vil feltet tændes. Når alle 3 lysestager er aktiveret, gives ét Topspil.

Når der i det øverste rum landes på et af felterne ” Franz Jäger Flash” vil feltet blinke. Når begge felter er ramt, gives et flash i Franz Jäger featuren. Felterne slukkes og kan samles forfra igen. .
Når der landes på en ”Pistol” gives flash imellem midter gevinsterne. Landes der herved i feltet ”Flugten” flashes der i det udløsende aktive rum.

Så længe Kuppet er aktiv, vil en ”Nøgle” på centerlinien give et ekstra spil.

Franz Jäger

Franz Jäger vindes ved 3 ”Pengeskabe” på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 15 spil, eller indtil Jackpotspil vindes.
For overhovedet at opnå nogen form for gevinster i featuren, skal den fire cifrede kode først brydes med tal fra valse 2’s centerlinie. Efterhånden som de rigtige tal fremkommer erstattes tallene i displayet med et ”-”.
Efter koden er brudt, tændes den første bolt og herefter vil hvert tændt ”Bandit hoved” på valse 3 give et flash imellem gevinsterne i pengeskabet.
Brydes koden anden gang, tændes den næste bolt, og herefter vil hvert tændt ”Bandit hoved” på valse 3 give to flash osv…
Hvert felt kan vindes 1 gang pr. bolt man har tændt.
Koden kan max. brydes 3 gange.

Gameflash

Gameflash vindes ved 3 x Pengesække på valserne, via Lysspillet, Kuppet, Franz Jäger, Guldbarrerne eller Superflash.
Spillet består af 9 gevinst felter.
Hvert felt markeres på skift og det vundne felt gives i gevinst. Lander Gameflash på feltet Jackpotspil, tændes imellem 1 og 5 stjerner. Når den sidste stjerne er tændt gives Jackpotspil.

Nudge

Nudge vindes i Gameflash, Kuppet eller Franz Jäger som Nudge (Bank Nudge) eller Nudge Direkte.
Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge:

Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får
mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge:

Tryk Valse 1, 2 eller 3 for at vælge valse. Tryk Op eller Ned for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at gemme de vundne Nudge.
Max 20.

Direkte Nudge

Disse kan ikke gemmes i Nudge Banken og skal derfor afvikles med samme.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge:

Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge:

Tryk Valse 1, 2 eller 3 for at vælge valse. Tryk Op eller Ned for at steppe med den valgte valse. Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at fortsætte.

Liniespil

Liniespil vindes i Gameflash, Kuppet eller Franz Jäger.
Der vindes enten 3 eller 5 linier, som herefter er aktive i det viste antal spil.
Så længe linie spillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på en aktiv linie udløse en gevinst.
3 linier er tre vandrette linier, og vindes der yderligere 3 liniespil, lægges det vundne antal spil til.
5 linier er tre vandrette samt 2 diagonale linier. Vindes 5 linie spil, mens 3 linie spil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linie spillene, når 3 linie spillene afsluttes. Dog med èt valseløb uden linier imellem.
Liniespillet kan være aktivt sammen med alle øvrige features - dog ikke Jackpot. Når Jackpot vindes, gemmes resterende liniespil, til Jackpot spillet er afsluttet.

Automatisk gevinst

Ved Automatisk gevinst (Citron – Blomme og Blomme - Melon) kører valse 1-3 til tre ens af et af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives.

Superhold

Så længe spillet er aktivt, har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold.

Superflash

Et antal gevinster vises på skærmen. Herefter slukkes de en ad gangen, til der kun er én tilbage, hvorefter den pågældende gevinst gives.

Jackpotspil

Jackpotspil vindes i Lysspil, Kuppet, Franz Jäger, Gameflash, Superflash samt via flash ved 3 x Grøn Bar på valserne.
Når spillet vindes, flashes der mellem 2, 5, 10, 30 og 60 Jackpotspil
Vundne Jackpotspil lægges ikke i kø, men afvikles umiddelbart. Dog undtaget hvis Jackpotspil vindes via Gameflash under feature.

Jackpot

Jackpot vindes via Jackpotspil.
Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinien give et flash mellem gevinsterne 800, 1000 og 1200.
Der gives kun én gevinst pr. spil uanset antallet af Grønne Bar på centerlinien.
Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinien.

Finansiering af Super Jackpot

Startbeløbet er finansieret via det løbende spil, hvor en del går til den aktuelle Super Jackpot-pulje og en mindre del til opsparing af næste startbeløb. Når en jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart.

Super Jackpot 25 øre startbeløb er på: 3.000 kr.
Super Jackpot 50 øre startbeløb er på: 30.000 kr.
Super Jackpot 1 kr. startbeløb er på: 50.000 kr.
Super Jackpot 2 kr. startbeløb er på: 75.000 kr.

Topspil

Topspillet vindes i Lysspil, Kuppet, Franz Jäger, Superflash eller Gameflash.
Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinst-muligheder.
Vindes Topspil, flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem.
Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem, og gevinsten udbetales.
De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet.

Features generelt

Featureafvikling:

Liniespil gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features, dog ikke under Jackpot spil.
Ligeledes afvikles Gameflash, Superflash, Nudge og Automatisk gevinst altid, når de vindes; dog ikke under Jackpot spil.

Hold:

Der foretages ikke autohold, sålænge en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv. Det er dog altid muligt at holde manuelt, sålænge der ikke er opnået gevinst.
I Jackpot foretages dog autohold, indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned.

Jackpot:

Når Jackpotspil vindes fra Lysspillet eller Kuppet afsluttes disse og Jackpotspill starter straks. Når Jackpotspil vindes i Franz Jäger vil resterede flash blive afviklet inden Jackpotspil startes. Jackpotspil vundet via Gameflash under feature lægges i kø.
Så længe Jackpot spillet er aktivt, gemmes alle øvrige features.

Loading ...