Spillehallen.dk


Velgørenhed

Spillehallen.dk har siden sin lancering støttet flere forskellige velgørenhedsorganisationer i Danmark. Vi er som virksomhed taknemmelig over, at vi kan være med til at gøre en lille forskel for alle de ildsjæle, der har viet deres liv til at hjælpe andre.        

Knæk Cancer 2019

Knæk Cancer er Danmarks største indsats mod kræft. Målet er, at færre får kræft, at flere overlever kræft samt får et bedre liv efter kræft. I de seneste seks år er danskernes støtte til Knæk Cancer sat i arbejde i 268 projekter. Knæk Cancer er helhjertet handling og håb om nye veje til at komme kræften til livs.

Danske Hospitalsklovne

Danske Hospitalsklovne arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. Vi møder og anerkender barnet der, hvor det er. I angsten, i glæden, i kedsomheden. 

Læger uden Grænser

Læger uden Grænser er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation. Flere end 35.000 medarbejdere redder hvert år millioner af liv verden over. Vi hjælper ofre for krige, konflikter og katastrofer, men kæmper også for adgang til livsvigtig medicin og behandling.

Unicef

UNICEF Danmark blev stiftet i 1954 og er en af UNICEF's i alt 36 nationale komiteer. De nationale komiteer arbejder for at udbrede kendskabet til FN's Børnekonvention og for at samle penge ind til UNICEF's arbejde.

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse arbejder for en harmonisk samhørighed mellem dyr, mennesker og natur. Når du støtter Dyrenes Beskyttelse, er du med til at sikre, at dyrevelfærden bliver forbedret i Danmark. Dyrenes Beskyttelse er en privatfinansieret organisation, som er helt afhængig af private donationer. 

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende forening. Kræftens Bekæmpelse kæmper for, at mennesker ramt af kræft bliver hørt. Gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte kæmper de for, at færrest muligt får kræftsygdom, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker ramt af kræft og pårørende har de rigtige betingelser for, at livet efter kræft bliver bedst muligt.

Folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. De arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige værd. Folkekirkens Nødhjælp har sine rødder i den danske folkekirke, men arbejder der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning.

DINNødhjælp.dk

DINNødhjælp er en frivillig, velgørende organisation stiftet i 2012, så der er ingen administration, der skal lønnes. Derfor går alle indsamlinger og donationer 100% til projekterne. De udfører arbejdet med hjertet, og deres væsentligste formål er at støtte verdens fattigste og hekseanklagede børn til et mere værdigt liv.

 

AIDS-Fondet

AIDS-Fondet arbejder med hiv og aids samt tilhørende områder af betydning for hiv og aids, både nationalt og internationalt. AIDS-Fondet arbejder for at forebygge hiv. De arbejder for hiv-test og effektiv hiv-behandling, og for at nye forebyggelsesmetoder udvikles og anvendes. De støtter forskningen i en kur mod hiv.

BØRNEfonden

BØRNEfonden arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i de fattigste lande. De arbejder for, at børn og unge får en sundere og tryggere opvækst og bedre fremtidsmuligheder. BØRNEfonden er til stede i 15-20 år i et lokalsamfund og overdrager løbende alle aktiviteter til lokale myndigheder og borgere, som kan drive dem videre.

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors er en selvstændig humanitær ungdomsorganisation under Røde Kors i Danmark og den internationale Røde Kors-bevægelse. Ungdommens Røde Kors blev stiftet i 1988 og er i dag Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Unge frivillige i hele landet udgør kernen i vores arbejde.

Muskelsvindsfonden

Muskelsvindfonden er en forening, som er skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet. Muskelsvindfonden arbejder for, at mennesker med muskelsvind og deres familier skal kunne leve et aktivt liv som del  af samfundet, og samfundet på sin side værdsætter mangfoldigheden.

Dansk Handicap Idræts-Forbund

Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) er et specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF). DHIF har ca. 400 medlemsklubber med tilsammen ca. 13.600 medlemmer. DHIF's klubber tilbyder aktiviteter inden for mere end 30 idrætsgrene. DHIF's formål er bl.a. at fremme motions- og konkurrenceidræt, der tilgodeser handicappede samt at støtte træning m.h.p. rehabilitering.

CO2 Neutralt

Initiativet bag CO2 Neutralt website startede som et frivilligt projekt i Forskerparken i Aarhus som optakt til klima-topmødet COP15. Efter en overvældende tilslutning fra både store og små virksomheder blev initiativet styrket, da Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Østjysk Innovation A/S i 2009 tilførte kapital til udbredelse og videreudvikling. I dag er initiativet vokset med deltagere fra stort set hele verden – og det passer jo godt med, at CO2-udledningen i dag sker globalt.
Loading ...