Game of Stones

gameProvider

Game of Stones

Alt det, du elsker - og mere til...

Vi tager dig med på en fantastisk rejse helt til stenalderen. Tag dig i agt for den farlige sabeltiger, og se, om du kan få stenhjulet til at dreje. Måske formår du at tæmme flammernes magt og kan indtage din plads som den ubestridte mester. Hvad venter du på? Spil Game of Stones nu!

Nye reservationsregler

Dit Game of Stones spil vil automatisk blive reserveret i 24 timer, når du har taget 200 træk.

Game of Stones har Super Jackpot.

Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 2 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 1 kr.: 88%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 50 øre: 81%
Gevinstprocent inkl. jackpot med indsatsen 25 øre: 81%

Gevinstprocenter blev senest ændret d. 29-06-2023 fra 84% for 25 og 50 øres indsatsniveauer til ovenstående.

Introduktion

 “Game Of Stones” er et nyt spil baseret på traditionelle CompuGame-spil med tre valser, tre featurespil, Valgfrit Spil, Gameflash, Linjespil, Nudge, Topspil, JackpotChance og Jackpot.

 

Grundspil

Grundspillet består af tre valser med 24 symboler hver. Ved tre ens gives gevinst ifølge gevinsttavlen.

Valse 3 indeholder syv joker-symboler, der bruges i SpiritWalk spillet. Alle tre valser har numrene 1-6 som dobbelt-symboler, der bruges af alle tre hovedfeatures. Valse 1 har et ekstra sæt med numrene 1-3, der bruges i SpiritWalk.

Efter ethvert valseløb uden gevinst, og uden hold, har spilleren lov til at foretage hold. Kun to valser kan holdes ad gangen. Automaten foretager autohold på to ens symboler. Hvilke symboler der skal holdes automatisk, kan ændres under “Indstillinger”.

 

Gevinstbonus

Når tre appeliner, blommer, klokker eller meloner opnås på valserne, tændes en prik ud for det tilsvarende symbol på gevinsttavlen.

Når den fjerde prik tændes, gives der en gevinst. Derefter slukkes alle prikker ud for dette symbol.

Ved appelsiner gives StoneFlash Upgrade.

Ved de øvrige symboler gives StoneFlash.

 

 

Featurepoints

 Vundne Featurepoints gemmes i Featurepoint-banken. Banken kan indeholde op til 1200 featurepoint.

Featurepoint bruges til at købe retten til at holde valserne i et af spillene, The Maze, StoneWheels eller SpiritWalk. Prisen for dette er 1000 featurepoint.

Når du har 1000 eller flere featurepoint og vinder et af disse spil, bliver du spurgt, om du vil købe retten til at holde valserne, uden at dette blokerer for gevinst i spillet.

Hvis du ikke har ret til at holde, kan du stadig holde valserne under spillet, men spillet aktiveres ikke og giver ikke gevinst fra holdte valser.

Ved køb af retten til at holde vil spillet steppe og give gevinster fra symboler på holdte valser.

 

Barflash

3 x Grøn bar giver Barflash, hvilket er et flash mellem de tre gevinster 400, 800 og JackpotChance. Felterne flasher, og en af gevinsterne gives.

 

 

Valgfrit Spil

Ved 3 x ValgfritSpil symboler på valserne gives retten til at vælge ét af spillene The Maze, StoneWheels og SpiritWalk.

 

 

 

The Maze

The Maze aktiveres af 3 x TheMaze-symboler på valserne eller vælges i Valgfrit-spil.

Spillet er aktivt i 15-20 spil.

Spillet består af tre cirkler med 12 felter hver og en kugle, der viser den aktuelle position i spillet. Kuglen vil altid være i det nederste felt i en af ​​de tre ringe.

Spillet starter med kuglen i den inderste ring, og mens spillet kører, vil et tal (1-6) på valse 1-3 få den tilsvarende ring til at rotere det samme antal step.

(Ring 1 er den indre ring, ring 2 den midterste og ring 3 den ydre ring).

Ring 1 og 3 drejer med uret. Ring 2 mod uret.

Nogle af felterne i hver ring har et åbent hul øverst eller nederst i feltet.

Ring 1 har to bundhuller, ring 2 ét top- og ét bundhul, og ring 3 har to tophuller.

Ringerne roterer samtidig, og hver gang der under bevægelse er et bundhul i den aktuelle ring og et tophul i den næste ring, falder kuglen ned i den næste ring.

Når rotationen stopper, og der er en gevinst i feltet, hvor kuglen er placeret, udbetales denne gevinst.

Spillet indeholder også en række af store gevinster, Bonus, Ekstra, Rød-Grøn Bar og JackpotChance. Når spillet starter, er den aktive store gevinst Bonus.

I ring 2 og 3 er der et felt, der indeholder et stjerne-symbol. At få dette symbol i ring 2 vil ændre den store gevinst til den næste i rækken, medmindre det allerede er JackpotChance.

Opnås stjerne-symbolet i ring 3, udbetales den aktuelle store gevinst, og derefter ændres gevinsten til den næste på linjen. Når Jackpot Chance er opnået, startes der fra Bonus igen. 

Hvis multiline er aktiv, skal spilleren, efter hvert valseløb, vælge en af de aktive linjer. Tallene på denne linje aktiverer derefter ringrotationen.

Så længe spillet er aktivt, vil et TheMaze-symbol på centerlinjen give et ekstra spil i The Maze-spillet.

 

 

 

StoneWheels

StoneWheels aktiveres af 3 x StoneWheel symboler på valserne eller vælges i Valgfrit spil.

Spillet er aktivt i 15-20 spil.

Spillet består af tre hjul med 13 felter hver. Efter hvert valseløb stepper hjulene med numrene (1-6) på de tilsvarende valser (1-3).

Hjulene fungerer som hjul, så når et hjul flyttes et trin opad, forsvinder det øverste felt og dukker op igen i bunden.

Hvis multiline er aktivt, skal spilleren vælge, hvilken linje (1-3 eller 1-5) numrene skal tages fra.

Før hjulene bevæger sig, skal spilleren vælge, hvilken retning (op eller ned) hvert hjul skal bevæges.

Hjulene indeholder gevinstsymboler på alle positioner, og når hjulene flyttes til en position med tre ens i midten, udbetales denne gevinst.

Hjul 2 og 3 indeholder begge et Joker-symbol. Dette symbol tæller for alle andre symboler.

 

Hjul 1 har tre positioner, der indeholder et kødben-symbol ud over det primære symbol. Når dette symbol opnås sammen med en gevinst, gives der en ekstra gevinst ud over tre-ens gevinsten.

Denne gevinst er et "Gongoflash" mellem seks flashgevinster.

 

Så længe spillet er aktivt, vil et StoneWheel-symbol på centerlinjen give et ekstra spil i StoneWheels spillet.

 

 

 

SpiritWalk

SpiritWalk aktiveres af 3 x SpiritWalk-symboler på valserne eller vælges i Valgfrit spil.

Spillet er aktivt i 15-20 spil.

Spillet består af tre individuelle stier med forskellig længde (9, 8 og 10 felter).

Når spillet starter, står spilleren nederst under de tre stier.

Når der opnås et tal på centerlinjen på valse 1 (0-3), skal spilleren vælge én af ​​stierne og steppe dette antal trin ind på stien.

Samtidig bevæger en tiger sig op og ned på stien bestemt af et tal på centerlinjen på valse 2 (0-6). Tigeren starter på det øverste felt, går ned, og når den når bunden, vender den rundt og går opad.

Spilleren og tigeren træder samtidig, og hvis de på et tidspunkt står på det samme felt, æder tigeren spilleren. Derefter sendes spilleren til den næste sti (cirkulerer fra venstre mod højre) og placeres i bunden under det første felt i denne sti. Tigeren forbliver på det samme felt, indtil spilleren kommer ind på den samme sti igen.

Hver sti har felter med bål. Hvis spilleren og tigeren møder hinanden på et bålfelt, bliver tigeren bange,og spilleren overlever.

Målet er at nå toppen af ​​hver sti for at samle et symbol. Når alle tre topsymboler er samlet, gives JackpotChance.

Det er muligt at komme til toppen i en sti mere end én gang, før man får alle tre. I dette tilfælde gives to (eller flere) JackpotChancer, når alle tre symboler er samlet.

Når man kommer til toppen, bliver man sendt tilbage til bunden og kan herefter selv vælge den nye sti, næste gang der skal steppes. Når man er på en sti, forbliver man på denne sti, indtil man når toppen eller bliver ædt af tigeren.

Alle felter, der ikke er bål-felter, indeholder gevinster. Når man står stille på et gevinstfelt, gives gevinsten hvis der samtidigt er et "joker"-symbol på en aktiv linje på valse 3.

Så længe spillet er aktivt, vil et SpiritWalk-symbol på centerlinjen give et ekstra spil i SpiritWalk spillet.

 

 

Stoneflash

Stoneflash aktiveres af 3 x Stoneflash-symboler på valserne eller fra Gevinstbonus, The Maze, StoneWheels eller SpiritWalk.

Spillet består af tre rækker med fem, fem og seks gevinster.

Når spillet aktiveres, flashes der mellem de fem sten i den nederste række. Stoppes der på en gevinst, gives denne. Stoppes der på pilen, fortsættes flashet i den næste række. Flashet fortsætter, indtil det ender på en sten uden en pil.

 

 

 

Stoneflash Upgrade

I The Maze, StoneWheels og SpiritWalk kan man vinde StoneFlash-Upgrade. Dette slukker den mindste gevinst i Stoneflash, så denne ikke er med i flashet, næste gang StoneFlash aktiveres.

Det er muligt at slukke alle otte felter i de to laveste rækker, så kun den øverste række er aktiv.

Når Stoneflash vindes, kan man vælge at opgive flashet og i stedet slukke et felt mere.

Når man vælger at tage flashet, flashes der i alle de stadig aktive felter, - én gevinst gives, og derefter er alle felter tændt igen.

 

Liniespil

Linjespil vindes i Stoneflash.

Det er muligt at vinde 3 linjer (alle vandrette linjer) eller 5 linjer (3 vandrette og to diagonale linjer).

Så længe linjespillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på enhver aktiv linje give den tilsvarende gevinst.

Hvis 3 linjer vindes, mens 3-linjespillet er aktivt, føjes antallet af spil til de eksisterende spil. Det samme gælder for 5-linjespil.

Hvis 3 linjer er aktive, og 5 linjer vindes, aktiveres 5 linjespillet, når 3 linjespillet afsluttes (og visa versa). Linjespil, der aktiveres fra den gemte-spil køen, aktiveres i slutningen af en runde, hvilket betyder, at der ikke vil være et enkelt spil mellem to linjespil.

Multiline-spillet kan være aktivt sammen med alle andre features, inklusive Jackpot.

 

Automatisk Gevinst

Valserne kører til tre ens af et af de viste symboler.

Spillet kan vindes i fire udgaver:

  • Citron-Blomme (citron, appelsin eller blomme)
  • Appelsin-Klokke (appelsin, blomme eller klokke)
  • Blomme-Melon (blomme, klokke eller melon)
  • Rød-Grøn bar (rød, blå eller grøn bar)

 

Superhold

Når Superhold er aktivt, giver det spilleren mulighed for at foretage hold efter hold på valserne i det viste antal spil. Hold på en gevinstgivende kombination er ikke muligt.

Autohold vælger at holde en hvilken som helst to-ens kombination, medmindre symbolet er slukket under Indstillinger.

Hvis holdet ændres af spilleren, vil dette hold blive valgt frem for det foreslåede autohold, så længe spillet er i manuel spil tilstand.

Hvis Autoplay aktiveres, vil holdet, der er indstillet af spilleren, blive afvist af autohold efter ét spil.

 

Superflash

Superflash består af to gevinstkolonner. Først flashes der mellem forskellige kredit- og featurepoint-gevinster i den ene kolonne. Standses der på det specielle ”Flash 2” felt, gives et ekstra flash i den anden kolonne, der indeholder syv feature gevinster.

 

Nudge

Nudge vindes i The Maze, StoneWheels eller SpiritWalk som Nudge Direkte eller i Stoneflash som Nudge (Bank).

Bank Nudges lægges i Nudge banken, når de vindes, og det kombinerede antal Nudges kan bruges i Nudge-spillet.

Nudge Direkte vil ikke blive føjet til Nudge-banken. Kun antallet af direkte nudges vil være tilgængeligt.

Valserne kører derefter til en ny startposition, hvorfra de kan steppes antallet af Nudges for at opnå en gevinst. - Eller man kan vælge Auto Nudge for at lade spillet finde den bedst mulige gevinst.

Med Bank Nudges kan man også vælge at gemme Nudges i banken (max. 20).

Nudge giver altid en gevinst. Et tilfældigt vindersymbol findes, og startpositionen indstilles, så en tre-i-ens-vinderkombination kan nås på centerlinjen ved hjælp af det tilgængelige antal nudge.

 

 

Jackpot Chance

Jackpotchance vindes i The Maze, StoneWheels eller SpiritWalk, i StoneFlash, Superflash og i Barflash ved 3 x grønne bar.

Spillet er et flash mellem de fire gevinster: Super, 20 Jackpotspil, 40 Jackpotspil og 60 Jackpotspil. Felterne flasher og én af gevinsterne gives.

 

 

Jackpot

Jackpot vindes i JackpotChance.

Spillet er aktivt i 20, 40 eller 60 spil.

Opnås en grøn bar på valserne på enhver aktiv gevinstlinje, gives et flash mellem de tre gevinster; 800, 1000 og 1200.

Der gives kun én gevinst i hvert spil, også selvom der opnås to eller flere grønne bar på valserne.

Antallet af spil tælles først ned efter den første grønne bar er opnået, og den første gevinst er givet.

Så længe Jackpot-spillet er aktivt, giver en rød bar på centerlinjen ét ekstra spil til Jackpot-spillet.

 

 

Finansiering af Super Jackpot

Startbeløbet er finansieret via det løbende spil, hvor en del går til den aktuelle Super Jackpot-pulje og en mindre del til opsparing af næste startbeløb. Når en jackpot vindes, vil en ny erstatte den foregående umiddelbart.

Super Jackpot 25 øre startbeløb er på: 3.000 kr.
Super Jackpot 50 øre startbeløb er på: 10.000 kr.
Super Jackpot 1 kr. startbeløb er på: 5.000 kr.
Super Jackpot 2 kr. startbeløb er på: 12.000 kr.

Topspil

Topspil vindes i Stoneflash, The Maze, StoneWheels eller SpiritWalk.

Spillet består af tre tavler med fem gevinster i hver (Bonus, Ekstra og Super).

Vindes ”Topspil” vises tre kort. Spilleren vælger et af dem, og gevinsten (Bonus, Ekstra og Super) vises.

Herefter vises en tavle med fem gevinster og fem figurer. Spilleren vælger en af figurerne, hvorefter en gevinst markeres og udbetales.

De tre tavler kan også vindes direkte som Bonus, Ekstra eller Super.

 

 

 

Loading ...