Baker Street

gameProvider

Baker Street

Kom rundt i baggårde og gyder og løs de utallige gåder og mysterier, spilleautomaten Baker Street giver dig. Brug din logiske tankegang og få det optimale ud af automaten med de utallige kombinationer  og vind 60 Jackpotspil, når mysteriet er opklaret.

Du er altid sikret gevinst i Jackpotspil. Nedtællingen starter, når første grønne bar kommer på centerlinien.

Baker Street byder på

Baker Street er proppet med unikke spil, som hver i sær kan give dig en afgørende fordel i jagten på den helt store gevinst. Mangler du lidt tips og tricks, vil vi råde dig til at læse denne beskrivelse grundigt inden du spiller. Derved kan du gribe de chancer, der ligger og venter i den enarmede tyveknægt, Baker Street.

Vil du hellere se vejledningen med billeder? Klik her!

House of Crime - Spil 1

Vindes ved 3 × House of Crime symboler på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 15 spil eller indtil Jackpot opnås.

Når spillet starter, gives spilleren mulighed for at vælge hvilken kolonne, med tilhørende terningesæt, der startes med.
Under hver kolonne findes et eller flere terningesymboler. Gennem hele spillet, uanset hvilken kolonne man befinder sig i, spilles med terningen/terningerne som var under den først valgte kolonne.

Standser valse 3 på et terningesymbol, som er repræsenteret nederst under den først valgte kolonne, gives flash i den aktive kolonne.

Standser lyset på et gevinstfelt gives gevinsten.
Standser lyset, på det øverste felt med en pil, i første eller anden kolonne, skiftes aktiv kolonne til den næste kolonne, og der gives samtidigt et flash i denne kolonne. Hvis den tredje kolonne er aktiv og der standses på det øverste felt gives Jackpot Chance. 
Så længe spillet er aktivt fortsættes der i den kolonne, man nåede til i forrige spil.

Er Liniespillet aktivt sammen med House of Crime gives der flash for hvert terningesymbol på valse 3, som er repræsenteret nederst under den først valgte kolonne.

Opnås Jackpot, afvikles denne straks, og eventuelle resterende spil i House of Crime slettes. Når House of Crime er aktivt (ikke i første spil) vil en Lup på centerlinien give ét ekstra spil.

 

 

London Lights - Spil 2

Vindes ved 3 × London Light symboler på valserne eller via Valgfrit spil.
Spillet er aktivt i 10 spil, eller indtil alle tre spørgsmålstegn er tændt og Jackpot opnås.

Så længe spillet er aktivt vil et Baker Street Logo på valse 3 give flash i én af cirklerne. Et rødt logo giver flash i yderste ring, et blåt logo giver flash i mellemste ring og et grønt logo giver flash i inderste ring.

Hver gang et felt vindes, udelukkes dette indtil alle felter er tændt i den
pågældende cirkel, hvor alle felterne på nær spørgsmålstegnet bliver frigivet igen.

I hver cirkel findes ét spørgsmålstegn, standser lyset på et af disse forbliver det tændt, og der kan ikke landes på symbolet igen.

Hvis alle tre spørgsmålstegn bliver tændt, gives Jackpot. Antallet af Jackpot-spil bestemmes af et flash mellem de tre cirkler, stopper flash’et i den yderste cirkel gives 20 spil, stopper flash’et i den mellemste cirkel gives 40 spil, eller stopper flash’et i den inderste cirkel gives 60 Jackpot-spil.

Er Liniespillet aktivt sammen med London Light gives flash for hvert Baker Street logo på valse 3.

 

CrissCross Spil 3

CrissCross vindes ved 3 × CrissCross symbol på valserne eller via Valgfrit spil.

Spillet er aktivt i mindst 15 spil eller indtil alle seks terningesæt er tændt og Jackpotchance opnås.

Hvis Liniespil vindes eller på forhånd er aktive, når CrissCross starter, gemmes disse til spillet er afsluttet.

Tre ens terningesymboler på én gang fordelt på de tre valser i de ni synlige felter, tænder lys fortløbende i gevinst-rækken.

Foruden terningesymbolerne findes røde, blå og grønne Baker Street logoer på valse 3. Disse gælder som jokere for terningesymbolerne. Opnås to ens terninger på valserne 1 og 2 og samtidigt et logo på valse 3 betragtes dette som 3 ens terninger.

Gevinster gives nedefra startende med Lav Flash, Superflash osv. uanset hvilken kombination af 3 ens terninger, der udløser gevinsten.

Når CrissCross er aktivt (ikke i første spil) vil en Postkasse på centerlinien give ét ekstra spil.

 

Terningebord – Specialfeature

Terningebord er en feature, der kører sideløbende med de resterende spil på automaten. 

Fremkommer et terningesymbol med 1 øje på en af de aktive linier på valserne, tændes det tilsvarende symbol på  spillepladen. 

Når alle tre felter rækken er tændt, kan rækken med 2 øjne tændes, når alle terninger med 2 øjne er tændt, kan rækken med 3 øjne tændes osv.

Når alle felter på pladen er tændt gives flash
mellem automatisk gevinst, Lav Gameflash og Høj Gameflash. 
Herefter slukkes alle felterne og der startes forfra.

 

Gevinsttavle og gevinstbonus

Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinie på valserne gives gevinst ifølge gevinsttavlen.

Ved 3 grønne bar gives flash mellem 400, 600 og Jackpot Chance.

Gevinstbonus

Når der opnås 3 ens appelsiner, blommer, klokker eller meloner på valserne tændes én pil ud for det pågældende symbol.

Når alle 4 pile er tændt, og der opnås 3 ens igen, tændes den store røde pil og Lav Gameflash vindes.

Herefter slukkes rækken og der startes forfra. Opnås 3 ens rød bar eller blå bar tændes ligeledes én pil ud for det pågældende symbol.

Når alle 4 pile er tændt og 3 ens opnås igen, tændes den store blå pil og Høj Gameflash vindes. Herefter slukkes rækken og der startes forfra.

 

 

Valgfrit Spil

Når der på valserne opnås 3 × Pibesymbol, kan spilleren vælge imellem 3 spil:

1. House of Crime
2. London Light
3. CrissCross

Valget træffes ved tryk på det pågældende spil.

 

 

Gameflash

Gameflash er opdelt i to halvdele en lav og en høj. Angivet med rød tekst for den lave del og blå tekst for den høje del. 

Gameflash kan vindes på tre måder. 
Enten som et fuldt flash bestående af både den lave og høje del og dette flash gives udelukkende ved 3 × Gameflash symbol, eller som Lav og Høj Flash der kan vindes gennem House of Crime, London Light, CrissCross, Gevinstbonus og Terningebord. 

Spillet består af 15 gevinst felter. Hvert felt markeres på skift, og det vundne felt gives i gevinst.

 

Nudge

Nudge vindes i Gameflash, London Light og House of Crime som 3 eller 6 Nudge, eller som 2 eller 4 Nudge Direkte.

Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet.

Valse 1-3 kører til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst.

Automatisk Nudge:
Ved tryk på Auto Nudge, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. 

Hvis man ønsker at ændre det valseløb som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på Start Forfra, hvorved man får
mulighed for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere.

Manuel Nudge:

Tryk Valse 1, 2 eller 3 for at vælge valse. 
Tryk Op eller Ned for at steppe med den valgte valse. 
Tryk OK for at acceptere den valgte position, eller for at gemme de vundne Nudge. Max 20

 

 

Jackpot Chance

Jackpot Chance vindes i House of Crime, CrissCross samt via flash ved 3 × grønne bar på valserne.

Spillet består af 4 felter, og når spillet vindes flashes der mellem disse 4 felter, hvorefter lyset standser og den pågældende gevinst gives.

Gevinsterne består af Super, 20, 40 eller 60 Jackpot spil.

 

 

Jackpot

Jackpot vindes via Jackpot Chance eller direkte gennem London Light.

Spillet er aktivt i max. 60 spil. 

Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinien betyde, at lyset løber rundt imellem gevinstfelterne og standser i ét af dem, hvorefter gevinsten gives.

Der gives kun én gevinst pr. spil, uanset antallet af grønne bar på centerlinien.

Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinien.

 

 

Topspil

Topspillet vindes i House of Crime, CrissCross og Gameflash.

Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder.

Vindes Topspil flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem.

Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem og gevinsten gives.

Flash i de enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden
om selve topspillet.

 

 

Features Generelt

Featureafvikling:
Liniespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features. Undtaget er Jackpot spil og CrissCross. Ligeledes afvikles Gameflash, Superflash, Nudge og Automatisk gevinst, altid når de vindes; dog ikke under Jackpot spil.

Hold:
Der foretages ikke autohold, så længe en feature, der er afhængig af valserne, er aktiv. Det er dog altid muligt at holde manuelt, så længe der ikke er opnået gevinst. I Jackpot foretages dog autohold indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned.
Under CrissCross er der automatisk hold på terningesymboler og Baker Street Logo.

Jackpot:
Når Jackpot vindes i London Light eller via Jackpot Chance i House of Crime og CrissCross, afsluttes det pågældende feature spil; og så længe Jackpot spillet er aktivt gemmes alle øvrige features. CrissCross afsluttes efter Jackpot Chance.

Liniespil
Liniespil kan vindes i Gameflash og London Light.
Der vindes enten 3 eller 5 linier, som herefter er aktive i det viste antal spil.

Så længe linie spillet er aktivt vil enhver gevinstkombination på en aktiv linie udløse en gevinst.

3 linier er tre vandrette linier og vindes disse, mens de er aktive lægges det vundne antal spil til. 5 linier er tre vandrette samt 2 diagonale linier. Vindes 5 linie spil mens 3 linie spil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linie spillene når 3 linie spillene afsluttes, dog efter et valseløb.

Liniespillet kan være aktiv sammen med alle øvrige features, undtagen Jackpot og CrissCross. Når Jackpot eller CrissCross vindes, gemmes resterende Liniespil til spillet er afsluttet.

Automatisk gevinst
Ved Automatisk gevinst (Citron – Blomme og Blomme - Melon) kører valse 1-3 til tre ens af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives.

Superhold
Så længe spillet er aktivt har spilleren mulighed for at foretage hold efter hold.

Superflash

Et antal lamper tændes vilkårligt på hele spilfladen. Herefter slukkes de en ad gangen, til der kun er én tilbage, hvorefter den pågældende gevinst gives.

 

 

 

avatar

SENESTE VINDERE

Baker Street

guldbaren

26 nov 2021 - 23:55

2.288,00 kr.

cheryl74

26 nov 2021 - 23:42

1.259,50 kr.

karinv

26 nov 2021 - 23:10

795,00 kr.

karinv

26 nov 2021 - 18:48

2.075,00 kr.

hejsa86

26 nov 2021 - 17:39

1.550,00 kr.

put and take

26 nov 2021 - 16:21

1.417,00 kr.

tvmand

26 nov 2021 - 16:03

982,50 kr.

init2winit

26 nov 2021 - 16:02

2.355,00 kr.

SachaMus

26 nov 2021 - 12:29

933,50 kr.

macp1965

26 nov 2021 - 12:06

2.486,50 kr.

init2winit

26 nov 2021 - 10:12

3.219,00 kr.

fckfckfck79

26 nov 2021 - 10:10

1.402,00 kr.

karinv

26 nov 2021 - 08:58

985,00 kr.

k.friis

26 nov 2021 - 04:25

13.188,00 kr.

k.friis

26 nov 2021 - 01:47

1.531,50 kr.

Bamsen2

26 nov 2021 - 01:28

650,00 kr.

init2winit

26 nov 2021 - 01:19

749,50 kr.

kylle68

26 nov 2021 - 00:27

2.700,00 kr.

lillefisen

26 nov 2021 - 00:00

2.260,50 kr.

nizard39

25 nov 2021 - 20:28

1.092,00 kr.

SAMLET GEVINSTER OVER 500 kr.

142.664.180,00 kr.

Loading ...